• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Балчик уведомява, че с Решение №700, Протокол 41 от 23.02.2023 г. Общински съвет Балчик утвърди закупуването на карти за градски и междуселищен транспорт, както следва:

 1.            За вътрешноградските линии и в района на вилна зона до сп. „Орехите" на хора с увреждания с трайна нетрудоспособност със и над 50%, с постоянен адрес на територията на Община Балчик.

 2.            За междуселищен транспорт от всяко населено място на общината до гр. Балчик и обратно на хора с увреждания с трайна нетрудоспособност със и над 50%, с постоянен адрес в съответното населено място.


Срокове за получаване на картите от офиса на „Пътнически Превози" ЕООД:

за месеците IV, V, VI 2023г.             -           от 21.03 до 07.04.2023г.

за месеците VII, VIII, IX 2023г.        -           от 15.06 до 30.06.2023г.

за месеците X, XI, XII 2023 г.           -           от 13.09 до 29.09.2023г.


Картите се получават срещу предоставяне на копие от валидно експертно решение на ТЕЛК и представяне на лична карта. Не се дължи такса.

     

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик