• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


ГРАФИК ЗА РАЗДАВАНЕ НА ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ НА СИК В ОБЩИНА БАЛЧИК НА 01.4.2023 г.
ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ГРАФИК  ЗА 01.04.2023 г. № на СИК Адрес на СИК начин на гласуване
11.00 часа 080300001 гр. Балчик, пл. "Кап. Георги Радков" № 1, ТИЦ Мелницата СУЕМГ/хартиена бюлетина
11.05 часа 080300002 гр. Балчик, пл. "Кап. Георги Радков" № 1, ТИЦ Мелницата СУЕМГ/хартиена бюлетина
11.10 часа 080300003 гр. Балчик ул. "Черно море" № 40, СУ "Христо Ботев" СУЕМГ/хартиена бюлетина
11.15 часа 080300004 гр. Балчик ул. "Черно море" № 40, СУ "Христо Ботев" СУЕМГ/хартиена бюлетина
11.20 часа 080300005 гр. Балчик ул. "Черно море" № 40, СУ "Христо Ботев" СУЕМГ/хартиена бюлетина
11.25 часа 080300006 гр. Балчик ул. "Хр. Ботев" № 6, ОУ "Кирил и Методий" СУЕМГ/хартиена бюлетина
11.30 часа 080300009 гр. Балчик ул. "Хр. Ботев" № 6, ОУ "Кирил и Методий" СУЕМГ/хартиена бюлетина
11.35 часа 080300010 гр. Балчик ул. "Хр. Ботев" № 6, ОУ "Кирил и Методий" СУЕМГ/хартиена бюлетина
11.40 часа 080300012 гр. Балчик ул. "Хр. Ботев" № 6, ОУ "Кирил и Методий" СУЕМГ/хартиена бюлетина
11.45 часа 080300007 гр. Балчик ул. "Дунав" № 16, ОУ "Антим 1" СУЕМГ/хартиена бюлетина
11.50 часа 080300008 гр. Балчик ул. "Дунав" № 16, ОУ "Антим 1" СУЕМГ/хартиена бюлетина
11.55 часа 080300011 гр. Балчик ул. "Дунав" № 16, ОУ "Антим 1" СУЕМГ/хартиена бюлетина
12.00 часа 080300013 гр. Балчик ул. "Дунав" № 16, ОУ "Антим 1" СУЕМГ/хартиена бюлетина
12.05 часа 080300014 гр. Балчик ул. "Дунав" № 16, ОУ "Антим 1" СУЕМГ/хартиена бюлетина
12.10 часа 080300015 гр. Балчик, ул. „Зл. Петков „ № 34, МБАЛ Балчик хартиена бюлетина
12.15 часа 080300037 гр. Балчик, Тузлата, СБР Тузлата хартиена бюлетина
13.00 часа 080300032 с. Соколово ул. "Кирил и Методий" № 57, НЧ Просвета СУЕМГ/хартиена бюлетина
13.05 часа 080300020 с. Дъбрава ул. "Първа" № 22, кметство хартиена бюлетина
13.10 часа 080300030 с. Сенокос ул. "Девети септември" № 53, клуб на пенсионера СУЕМГ/хартиена бюлетина
13.15 часа 080300031 с. Карвуна, ДПБ/държавна психиатрична болница/ хартиена бюлетина
13.20 часа 080300016 с. Безводица ул. "Девета" № 7, клуб на пенсионера хартиена бюлетина
13.25 часа 080300033 с. Стражица ул. "Четвърта" № 5, НЧ Стефан Караджа СУЕМГ/хартиена бюлетина
13.30 часа 080300017 с. Бобовец ул. "Първа" № 6, клуб хартиена бюлетина
13.35 часа 080300024 с. Ляхово ул. "Първа" № 6, читалище СУЕМГ/хартиена бюлетина
13.40 часа 080300035 с. Храброво ул. "Първа" № 13, клуб хартиена бюлетина
13.45 часа 080300026 с. Оброчище ул. "Мусала" № 1, СУ "Христо Смирненски" СУЕМГ/хартиена бюлетина
13.50 часа 080300027 с. Оброчище ул. "Мусала" № 1, СУ "Христо Смирненски" СУЕМГ/хартиена бюлетина
13.55 часа 080300036 с. Църква ул. "Втора" № 5 А, кметство хартиена бюлетина
14.00 часа 080300034 с. Тригорци ул. "Втора" № 14, читалище хартиена бюлетина
14.05 часа 080300018 с. Гурково ул. "Възход" № 1, ОУ Кирил и Методий СУЕМГ/хартиена бюлетина
14.10 часа 080300038 КК Албена, СБР Медика Албена хартиена бюлетина
14.15 часа 080300022 с. Кранево ул. "Черно море" № 7 А, физ.салон СУЕМГ/хартиена бюлетина
14.20 часа 080300028 с. Рогачево ул. "Лозар" № 22, клуб хартиена бюлетина
14.25 часа 080300025 с. Царичино ул. "Девета" № 31, кметство хартиена бюлетина
14.30 часа 080300023 с. Кремена ул. "Първа" № 13, кметство хартиена бюлетина
14.35 часа 080300019 с. Дропла ул. "Стара планина" №1, клуб РПК хартиена бюлетина
14.40 часа 080300021 с. Змеево ул. "Искър" № 38, клуб хартиена бюлетина
14.45 часа 080300029 с. Преспа ул. "Седма" № 12, читалище хартиена бюлетина