• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

1. Общо заседание на всички Комисии  с водеща Постоянната комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове, на 22 март 2023г. (сряда)  от 18:00 часа,  относно обсъждане по точките от Дневния ред за 23.03.2023г. Заседание на ОбС Балчик