• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ В ОБЩИНА БАЛЧИК - ИЗБОРИ ЗА НС 02.04.2023 г.
№ избирателна секция населено място адрес на избирателната секция вид гласуване СУЕМГ/ хартия методически указания опаковане, предаване и съхранение на изборни книжа Инструкция за
видео-излъчването
Разяснителна кампания ЦИК
080300001 БАЛЧИК ТИЦ "Мелницата", пл."Кап. Георги Радков"№1 СУЕМГ/ хартия решение 1778-НС и 1798-НС на ЦИК решение 1796-НС на ЦИК

инструкция

видео клип

интернет страница на ЦИК
080300002 БАЛЧИК ТИЦ "Мелницата", пл."Кап. Георги Радков"№1 СУЕМГ/ хартия решение 1778-НС и 1798-НС на ЦИК решение 1796-НС на ЦИК

инструкция

видео клип

интернет страница на ЦИК
080300003 БАЛЧИК СУ "Хр.Ботев" ул."Черно море" № 40  СУЕМГ/ хартия решение 1778-НС и 1798-НС на ЦИК решение 1796-НС на ЦИК

инструкция

видео клип

интернет страница на ЦИК
080300004 БАЛЧИК СУ "Хр.Ботев" ул."Черно море" № 40  СУЕМГ/ хартия решение 1778-НС и 1798-НС на ЦИК решение 1796-НС на ЦИК

инструкция

видео клип

интернет страница на ЦИК
080300005 БАЛЧИК СУ "Хр.Ботев" ул."Черно море" № 40  СУЕМГ/ хартия решение 1778-НС и 1798-НС на ЦИК решение 1796-НС на ЦИК

инструкция

видео клип

интернет страница на ЦИК
080300006 БАЛЧИК ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"  ул."Хр.Ботев" № 6 СУЕМГ/ хартия решение 1778-НС и 1798-НС на ЦИК решение 1796-НС на ЦИК

инструкция

видео клип

интернет страница на ЦИК
080300007 БАЛЧИК ОУ "Антим I "  ул."Дунав" № 16  СУЕМГ/ хартия решение 1778-НС и 1798-НС на ЦИК решение 1796-НС на ЦИК

инструкция

видео клип

интернет страница на ЦИК
080300008 БАЛЧИК ОУ "Антим I "  ул."Дунав" № 16  СУЕМГ/ хартия решение 1778-НС и 1798-НС на ЦИК решение 1796-НС на ЦИК

инструкция

видео клип

интернет страница на ЦИК
080300009 БАЛЧИК ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" ул. "Хр.Ботев" № 6 СУЕМГ/ хартия решение 1778-НС и 1798-НС на ЦИК решение 1796-НС на ЦИК

инструкция

видео клип

интернет страница на ЦИК
080300010 БАЛЧИК ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" ул. "Хр.Ботев" № 6 СУЕМГ/ хартия решение 1778-НС и 1798-НС на ЦИК решение 1796-НС на ЦИК

инструкция

видео клип

интернет страница на ЦИК
080300011 БАЛЧИК ОУ "Антим I "  ул."Дунав" № 16  СУЕМГ/ хартия решение 1778-НС и 1798-НС на ЦИК решение 1796-НС на ЦИК

инструкция

видео клип

интернет страница на ЦИК
080300012 БАЛЧИК ОУ"Св.Св. Кирил и Методий"  ул. "Хр.Ботев"№ 6 СУЕМГ/ хартия решение 1778-НС и 1798-НС на ЦИК решение 1796-НС на ЦИК

инструкция

видео клип

интернет страница на ЦИК
080300013 БАЛЧИК ОУ"Антим I" ул."Дунав" № 16  СУЕМГ/ хартия решение 1778-НС и 1798-НС на ЦИК решение 1796-НС на ЦИК

инструкция

видео клип

интернет страница на ЦИК
080300014 БАЛЧИК ОУ"Антим I" ул."Дунав" № 16  СУЕМГ/ хартия решение 1778-НС и 1798-НС на ЦИК решение 1796-НС на ЦИК

инструкция

видео клип

интернет страница на ЦИК
080300015 БАЛЧИК МБАЛ ул."Д-р Златко  Петков" № 34  хартия решение 1777-НС и 1797-НС на ЦИК решение 1796-НС на ЦИК
интернет страница на ЦИК
080300016 БЕЗВОДИЦА Клуб  ул."Девета" № 7  хартия решение 1777-НС и 1797-НС на ЦИК решение 1796-НС на ЦИК

инструкция

видео клип

интернет страница на ЦИК
080300017 БОБОВЕЦ Клуб ул."Първа"  № 6  хартия решение 1777-НС и 1797-НС на ЦИК решение 1796-НС на ЦИК

инструкция

видео клип

интернет страница на ЦИК
080300018 ГУРКОВО бившо училище ул."Възход" № 1  СУЕМГ/ хартия решение 1778-НС и 1798-НС на ЦИК решение 1796-НС на ЦИК

инструкция

видео клип

интернет страница на ЦИК
080300019 ДРОПЛА Клуб РПК ул."Стара планина" № 1  хартия решение 1777-НС и 1797-НС на ЦИК решение 1796-НС на ЦИК

инструкция

видео клип

интернет страница на ЦИК
080300020 ДЪБРАВА Клуб  ул."Първа" № 22  хартия решение 1777-НС и 1797-НС на ЦИК решение 1796-НС на ЦИК

инструкция

видео клип

интернет страница на ЦИК
080300021 ЗМЕЕВО Клуб ул. "Искър" № 38     хартия решение 1777-НС и 1797-НС на ЦИК решение 1796-НС на ЦИК

инструкция

видео клип

интернет страница на ЦИК
080300022 КРАНЕВО Физ.салон  ул."Черно море" № 7Б  СУЕМГ/ хартия решение 1778-НС и 1798-НС на ЦИК решение 1796-НС на ЦИК

инструкция

видео клип

интернет страница на ЦИК
080300023 КРЕМЕНА Клуб  ул."Първа" № 13   хартия решение 1777-НС и 1797-НС на ЦИК решение 1796-НС на ЦИК

инструкция

видео клип

интернет страница на ЦИК
080300024 ЛЯХОВО Клуб ул. "Първа" № 14  СУЕМГ/ хартия решение 1778-НС и 1798-НС на ЦИК решение 1796-НС на ЦИК

инструкция

видео клип

интернет страница на ЦИК
080300025 ЦАРИЧИНО Клуб ул."Девета" № 31  хартия решение 1777-НС и 1797-НС на ЦИК решение 1796-НС на ЦИК

инструкция

видео клип

интернет страница на ЦИК
080300026 ОБРОЧИЩЕ СОУ"Хр. Смирненски" ул."Мусала" № 1 СУЕМГ/ хартия решение 1778-НС и 1798-НС на ЦИК решение 1796-НС на ЦИК

инструкция

видео клип

интернет страница на ЦИК
080300027 ОБРОЧИЩЕ СОУ"Хр. Смирненски" ул."Мусала" № 1  СУЕМГ/ хартия решение 1778-НС и 1798-НС на ЦИК решение 1796-НС на ЦИК

инструкция

видео клип

интернет страница на ЦИК
080300028 РОГАЧЕВО  Клуб ул."Лозар" № 22  хартия решение 1777-НС и 1797-НС на ЦИК решение 1796-НС на ЦИК

инструкция

видео клип

интернет страница на ЦИК
080300029 ПРЕСПА Читалище  ул."Седма" № 12  хартия решение 1777-НС и 1797-НС на ЦИК решение 1796-НС на ЦИК

инструкция

видео клип

интернет страница на ЦИК
080300030 СЕНОКОС Клуб ул."Девети септември" № 53  СУЕМГ/ хартия решение 1778-НС и 1798-НС на ЦИК решение 1796-НС на ЦИК

инструкция

видео клип

интернет страница на ЦИК
080300031 ДПБ КАРВУНА Държавна психиатрична болница - Карвуна хартия решение 1777-НС и 1797-НС на ЦИК решение 1796-НС на ЦИК
интернет страница на ЦИК
080300032 СОКОЛОВО НЧ "Просвета" ул."Кирил и Методий" № 57  СУЕМГ/ хартия решение 1778-НС и 1798-НС на ЦИК решение 1796-НС на ЦИК

инструкция

видео клип

интернет страница на ЦИК
080300033 СТРАЖИЦА Клуб  ул."Четвърта" № 5 СУЕМГ/ хартия решение 1778-НС и 1798-НС на ЦИК решение 1796-НС на ЦИК

инструкция

видео клип

интернет страница на ЦИК
080300034 ТРИГОРЦИ Клуб  ул."Втора" № 14  хартия решение 1777-НС и 1797-НС на ЦИК решение 1796-НС на ЦИК

инструкция

видео клип

интернет страница на ЦИК
080300035 ХРАБРОВО Клуб ул."Първа"  № 13    хартия решение 1777-НС и 1797-НС на ЦИК решение 1796-НС на ЦИК

инструкция

видео клип

интернет страница на ЦИК
080300036 ЦЪРКВА Клуб  ул."Втора" № 5А хартия решение 1777-НС и 1797-НС на ЦИК решение 1796-НС на ЦИК

инструкция

видео клип

интернет страница на ЦИК
080300037 СБР ТУЗЛАТА СБР Тузлата хартия решение 1777-НС и 1797-НС на ЦИК решение 1796-НС на ЦИК
интернет страница на ЦИК
080300038 СБР МЕДИКА СБР "Медика - Албена" КК Албена хартия решение 1777-НС и 1797-НС на ЦИК решение 1796-НС на ЦИК
интернет страница на ЦИК


_______

ЦИК - Централна избирателна комисия

РИК - Районна избирателна комисия (Добрич)

СИК - Секционна избирателна комисия

СУЕМГ - Специализирани устройства за машинно гласуване


ОНЛАЙН ПРОВЕРКА ЗА ПРАВИЛНО ПОПЪЛВАНЕ НА ПРОКОТОЛИ ОТ ИЗБОРИТЕ:

Електронен образец на СИК протокол - х   (Приложение № 81-НС-х)

Електронен образец на СИК протокол - хм (Приложение № 82-НС-хм)