• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


ГРАФИК НА ПРИЕМНИТЕ ДНИ В ОБЩИНА БАЛЧИК


  Николай Ангелов - Кмет.

  Понеделник - от 13:00 до 15:00 часа


БЛАНКА ЗА ПРИЕМЕН ДЕН


  Митко Петров - Заместник-кмет "Финанси и стопански дейности"

  Сряда - от 13:00 до 15:00 часа


БЛАНКА ЗА ПРИЕМЕН ДЕН


  Димитрин Димитров - Заместник-кмет "УТТЕМСЕ"

  Вторник - от 13:00 до 15:00 часа


БЛАНКА ЗА ПРИЕМЕН ДЕН


  Къймет Тургут - Секретар

  Вторник - от 13:00 до 15:00 часа


БЛАНКА ЗА ПРИЕМЕН ДЕН


  Анна Демирева - Главен архитект

  Понеделник - от 13:00 до 15:00 часа


БЛАНКА ЗА ПРИЕМЕН ДЕН


Виктор Лучиянов Митраков - Председател на Общински съвет-Балчик

  Вторник - от 13:00 до 15:00 часа


БЛАНКА ЗА ПРИЕМЕН ДЕН


Записването за приемните дни се извършва в сградата на Общинска администрация, пл."21 септември" № 6, в Административно-информационния център, на телефон 057971077 или се изпраща попълнена бланка на посочената в нея eлектронна поща.