• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


ГРАФИК НА ПРИЕМНИТЕ ДНИ В ОБЩИНА БАЛЧИК


Николай Ангелов - Кмет

Понеделник - от 13:00 до 15:00 часа


Митко Петров - Заместник-кмет "Финанси и стопански дейности"

Сряда - от 13:00 до 15:00 часа


Димитрин Димитров - Заместник-кмет "УТТЕМСЕ"

Вторник - от 13:00 до 15:00 часа


Къймет Тургут - Секретар

Вторник - от 13:00 до 15:00 часа


Анна Демирева - Главен архитект

Понеделник - от 13:00 до 15:00 часа


Николай Филипов Колев  - Председател на Общински съвет-Балчик

Вторник - от 13:00 до 15:00 часа


Записването за приемните дни се извършва в сградата на Общинска администрация, пл."21 септември" № 6, в Административно-информационния център, на телефон 057971077 или като пишете на ел. поща mayor@balchik.bg