• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


РЕШЕНИЕ 47-НС/04.03.2023 Г. НА РИК ДОБРИЧ


Приложение №1 към Решение №47-НС/04.03.2023

СИК № Населено място Име, презиме, фамилия Длъжност в комисията Партия/Коалиция
080300001 Балчик Катерина  Красимирова Янкова председател Продължаваме Промяната
080300001 Балчик Красимира  Иванова Събева зам.-председател ГЕРБ - СДС
080300001 Балчик Стоян Петров Петков секретар ВЪЗРАЖДАНЕ
080300001 Балчик Албена  Константинова  Златева член БСП за България
080300001 Балчик Марина Вълева Станева член Български Възход
080300001 Балчик Маргарита Димитрова Григорова член ГЕРБ - СДС
080300001 Балчик Дарин Стефанов Гайдарджиев член ГЕРБ - СДС
080300001 Балчик Атанас Петров Петров член ДБО
080300001 Балчик Нина Пенкова Митева член ДПС
080300002 Балчик Зоица Йорданова Шалтева председател ГЕРБ - СДС
080300002 Балчик Добромира Иванова Стоянова зам.-председател Продължаваме Промяната
080300002 Балчик Райна Пламенова Петкова секретар БСП за България
080300002 Балчик Емил Ценов Маринов член Български Възход
080300002 Балчик Гюлтерие Салиева Ахмедова член ГЕРБ - СДС
080300002 Балчик Боян Ангелов Василев член ДБО
080300002 Балчик Веселина Петрова Анастасова член Продължаваме Промяната
080300002 Балчик Стелияна Костадинова Иванова член ВЪЗРАЖДАНЕ
080300002 Балчик Зехра Мехмедова Ибрямова член ДПС
080300003 Балчик Ивайло Пламенов Джилянов председател Продължаваме Промяната
080300003 Балчик Джейлям Петрова Расимова зам.-председател ДПС
080300003 Балчик Красимира Димитрова Янакиева секретар ГЕРБ - СДС
080300003 Балчик Иван  Николов  Анещев член БСП за България
080300003 Балчик Пламен Маринов Пенчиков член Български Възход
080300003 Балчик Назмие Исмаилова Хаджиева член ГЕРБ - СДС
080300003 Балчик Здравко Иванов Тонков член ДБО
080300003 Балчик Диана Рафаилова Кръстева член Продължаваме Промяната
080300003 Балчик Лада Душанова Ангелова член ВЪЗРАЖДАНЕ
080300004 Балчик Бехти Бейхадинов Юсуфов председател ДПС
080300004 Балчик Евгения  Атанасова  Добрева зам.-председател БСП за България
080300004 Балчик Камелия Янкова Илиева секретар ГЕРБ - СДС
080300004 Балчик Йоанна Антонова Дженкова член Български Възход
080300004 Балчик Николай Енчев Стефанов член ГЕРБ - СДС
080300004 Балчик Веселина Андонова Великова член ДБО
080300004 Балчик Весела Панайотова Георгиева член Продължаваме Промяната
080300004 Балчик Десислава Андонова Георгиева член ВЪЗРАЖДАНЕ
080300004 Балчик Нури Кемалов Мустафов член ДПС
080300005 Балчик Огюн Реджебов Тахиров председател ГЕРБ - СДС
080300005 Балчик Биляна Георгиева Христова зам.-председател Продължаваме Промяната
080300005 Балчик Петя Стоянова  Николова секретар БСП за България
080300005 Балчик Мария Кирилова Петрова член Български Възход
080300005 Балчик Руско Янчев Русев член ГЕРБ - СДС
080300005 Балчик Петю Добрев Пенчев член ДБО
080300005 Балчик Кристина Керчева Стоянова член Продължаваме Промяната
080300005 Балчик Мариана Върбанова Иванов член ВЪЗРАЖДАНЕ
080300005 Балчик Леман Исмаилова Мустафова член ДПС
080300006 Балчик Татяна   Марева  Василева председател БСП за България
080300006 Балчик Силвия Даниелова Палабуйкова зам.-председател ДБО
080300006 Балчик Мариана Георгиева Иванова секретар ГЕРБ - СДС
080300006 Балчик Йовка Николова Димитрова член Български Възход
080300006 Балчик Керанка Василева Петкова член ГЕРБ - СДС
080300006 Балчик Гинка Георгиева Георгиева член ГЕРБ - СДС
080300006 Балчик Валентина Георгиева Петрова член Продължаваме Промяната
080300006 Балчик Ирина Станимирова Петрова-Цветкова член Продължаваме Промяната
080300006 Балчик Станислава Христова Жечева член ВЪЗРАЖДАНЕ
080300006 Балчик Елчин Халимов Ибрямов член ДПС
080300007 Балчик Светлозара Петрова Палабуйкова председател ДБО
080300007 Балчик Красимира Баева Димитрова зам.-председател ГЕРБ - СДС
080300007 Балчик Мариана Асенова Инджева секретар ДПС
080300007 Балчик Александър Галинов  Ангелов член БСП за България
080300007 Балчик Даниел Георгиев Ралински член Български Възход
080300007 Балчик Анна Бончева Димитрова член ГЕРБ - СДС
080300007 Балчик Таня Станчева Шопска член Продължаваме Промяната
080300007 Балчик Теодора Иванова Душкова член ВЪЗРАЖДАНЕ
080300007 Балчик Зехра Мустафа Акиф член ДПС
080300008 Балчик Светлана  Тодорова  Лазарова председател БСП за България
080300008 Балчик Анелия Стоянова Атанасова зам.-председател ВЪЗРАЖДАНЕ
080300008 Балчик Красимира Янакиева Ралева секретар Продължаваме Промяната
080300008 Балчик Ирина Тодорова Андреева член Български Възход
080300008 Балчик Лилия Димитрова Станева член ГЕРБ - СДС
080300008 Балчик Мария Кралева Василева член ГЕРБ - СДС
080300008 Балчик Нели Атанасова Генчева член ДБО
080300008 Балчик Емил Венциславов Господинов член Продължаваме Промяната
080300008 Балчик Танер Еркал Шаин член ДПС
080300009 Балчик Памен Маринов Петров председател ДБО
080300009 Балчик Силвия Панкова Божидарова зам.-председател ВЪЗРАЖДАНЕ
080300009 Балчик Виолета  Георгиева  Димитрова секретар БСП за България
080300009 Балчик Деница Илиева Андреева член Български Възход
080300009 Балчик Росица Василева Пенева член ГЕРБ - СДС
080300009 Балчик Кристина Стоянова Славчева член ГЕРБ - СДС
080300009 Балчик Лилия Бисерова Кирова член Продължаваме Промяната
080300009 Балчик Пламена Младенова Димитрова член Продължаваме Промяната
080300009 Балчик Левент Синанов Раимов член ДПС
080300010 Балчик Нели Стефанова Иванова председател Продължаваме Промяната
080300010 Балчик Веселина Марева Василева зам.-председател ГЕРБ - СДС
080300010 Балчик Мария Елена Димитрова Василева секретар ВЪЗРАЖДАНЕ
080300010 Балчик Димитринка  Илиева  Станчева член БСП за България
080300010 Балчик Галя Неделчева Йорданова член Български Възход
080300010 Балчик Денка Христова Иванова член ГЕРБ - СДС
080300010 Балчик Пламен Христов Банков член ДБО
080300010 Балчик Ивайло Младенов Димитров член Продължаваме Промяната
080300010 Балчик Перихан Ахмедова Демирева член ДПС
080300011 Балчик Петя Петрова Манолова председател ВЪЗРАЖДАНЕ
080300011 Балчик Иваничка Маркова Джилянова зам.-председател Продължаваме Промяната
080300011 Балчик Петьо Георгиев Иванов секретар ГЕРБ - СДС
080300011 Балчик Таня  Иванова  Миновска член БСП за България
080300011 Балчик Йоана Анастасова Димитрова член Български Възход
080300011 Балчик Мариела Антонова Димитрова член ГЕРБ - СДС
080300011 Балчик Ивелин Георгиев Цветков член ДБО
080300011 Балчик Любомир Павлов Шопски член Продължаваме Промяната
080300011 Балчик Сежда Закир Мехмедова член ДПС
080300012 Балчик Желка Стелиянова Симеонова председател ВЪЗРАЖДАНЕ
080300012 Балчик Ивелина Йорданова Панайотова зам.-председател ГЕРБ - СДС
080300012 Балчик Стояна Йорданова Георгиева секретар Продължаваме Промяната
080300012 Балчик Ивелина  Николова  Митева член БСП за България
080300012 Балчик Магдалена Веселинова Делева член Български Възход
080300012 Балчик Марийка Кирилова Илиева член ГЕРБ - СДС
080300012 Балчик Георги Маринов Бонев член ДБО
080300012 Балчик Марин Янков Ралев член Продължаваме Промяната
080300012 Балчик Невин Нихатова Шаин член ДПС
080300013 Балчик Валентина Стоянова Стефанова председател ГЕРБ - СДС
080300013 Балчик Милена  Димитрова  Димитрова зам.-председател БСП за България
080300013 Балчик Цветелина Ивелинова Кирилова секретар Продължаваме Промяната
080300013 Балчик Ива Владимирова Георгиева член Български Възход
080300013 Балчик Елка Георгиева Тодорова член ГЕРБ - СДС
080300013 Балчик Йорданка Димитрова Георгиева член ДБО
080300013 Балчик Радостина Енчева Енчева член Продължаваме Промяната
080300013 Балчик Евдокия Тодорова Попова член ВЪЗРАЖДАНЕ
080300013 Балчик Тюркян Мюзелеф Бейтула член ДПС
080300014 Балчик Ивелина Желязкова Симеонова председател ВЪЗРАЖДАНЕ
080300014 Балчик Недка Георгиева Тодорова зам.-председател ГЕРБ - СДС
080300014 Балчик Несрин Халил Минчева секретар Продължаваме Промяната
080300014 Балчик Галина  Василева  Мирчева член БСП за България
080300014 Балчик Веселина Маринова Андреева член Български Възход
080300014 Балчик Стефан Иванов Стефанов член ГЕРБ - СДС
080300014 Балчик Марина Недева Райчева член ДБО
080300014 Балчик Сеза Салиева Хасанова член ДПС
080300015 Балчик-МБАЛ Енчо Николов Стефанов председател ГЕРБ - СДС
080300015 Балчик-МБАЛ Румяна Павлова Атанасова зам.-председател Продължаваме Промяната
080300015 Балчик-МБАЛ Семра Шериф Адил секретар ДПС
080300015 Балчик-МБАЛ Живка  Иванова  Анещева член БСП за България
080300015 Балчик-МБАЛ Стефка Симеонова Великова член Български Възход
080300015 Балчик-МБАЛ Тинка Борисова Тодорова член ДБО
080300015 Балчик-МБАЛ Ивелина Валентинова Димова член ВЪЗРАЖДАНЕ
080300016 Безводица Борислав Пенков Димов председател ГЕРБ - СДС
080300016 Безводица Валентин  Иванов Стоянов зам.-председател Продължаваме Промяната
080300016 Безводица Александър Стефанов Манолов секретар ДПС
080300016 Безводица Александър Георгиев  Асенов член БСП за България
080300016 Безводица Параскева Димитрова Господинова член Български Възход
080300016 Безводица Шукрян Мюзелеф Юсуф член ДБО
080300016 Безводица Мария Петрова Манолова член ВЪЗРАЖДАНЕ
080300017 Бобовец Мариан Иванов Стефанов председател ДПС
080300017 Бобовец Васил Йорданов Николов зам.-председател ГЕРБ - СДС
080300017 Бобовец Юсеин Орхан Юсеин секретар Продължаваме Промяната
080300017 Бобовец Ерджан Юсейнов  Алиев член БСП за България
080300017 Бобовец Антон Петров Андонов член Български Възход
080300017 Бобовец Смилена Христова Амерова член ДБО
080300017 Бобовец Величка Кирилова Чалъкова член ВЪЗРАЖДАНЕ
080300018 Гурково Нели Илиева Станкова председател ГЕРБ - СДС
080300018 Гурково Дияна Георгиева Плугчиева зам.-председател Продължаваме Промяната
080300018 Гурково Михаил Иванов Душков секретар Български Възход
080300018 Гурково Иванка  Димова  Андреева член БСП за България
080300018 Гурково Йоана Панайотова Банкова член ДБО
080300018 Гурково Красимир Маринов Тодоров член ВЪЗРАЖДАНЕ
080300018 Гурково Михаил Славчев Михайлов член ДПС
080300019 Дропла Ясен Стефанов Янев председател ДПС
080300019 Дропла Генади Петев Пенчев зам.-председател ДБО
080300019 Дропла Десислава Радева Тодорова секретар ГЕРБ - СДС
080300019 Дропла Гинка  Симеонова  Господинова член БСП за България
080300019 Дропла Нейчо Александров Нейчев член Български Възход
080300019 Дропла Стефка Михаилова Кирилова член Продължаваме Промяната
080300019 Дропла Веселин Мирославов Димитров член ВЪЗРАЖДАНЕ
080300020 Дъбрава Петър Христов Димитров председател Продължаваме Промяната
080300020 Дъбрава Руждин Асанов Халидов зам.-председател ДПС
080300020 Дъбрава Иванка Дойчева  Георгиева секретар ГЕРБ - СДС
080300020 Дъбрава Димитър  Илиев  Димитров член БСП за България
080300020 Дъбрава Мариян Митков Митев член Български Възход
080300020 Дъбрава Мария Калева Береза член ДБО
080300020 Дъбрава Едис Джансеров Бурханединов член ВЪЗРАЖДАНЕ
080300021 Змеево Марин Енчев Маринов председател ГЕРБ - СДС
080300021 Змеево Златина Михайлова Христова зам.-председател ВЪЗРАЖДАНЕ
080300021 Змеево Поликсения Рускова Петрова секретар Продължаваме Промяната
080300021 Змеево Сияна  Петрова  Господинова  член БСП за България
080300021 Змеево Валентина Димитрова Попова член Български Възход
080300021 Змеево Виолета Стефанова Дучева член ДБО
080300021 Змеево Фетие Гюрсел Расимова член ДПС
080300022 Кранево Радка Колева Караиванова-Тодорова председател ГЕРБ - СДС
080300022 Кранево Дилян Георгиев Димитров зам.-председател ВЪЗРАЖДАНЕ
080300022 Кранево Слави Любенов Дойчев секретар ДБО
080300022 Кранево Анелия Богданова  Димитрова член БСП за България
080300022 Кранево Цонка Георгиева Петрова член Български Възход
080300022 Кранево Желязка Йорданова Тодорова член ГЕРБ - СДС
080300022 Кранево Петър Христов Стефанов член Продължаваме Промяната
080300022 Кранево Слави Любенов Дойчев член Продължаваме Промяната
080300022 Кранево Йордан Илиев Калоянов член ДПС
080300023 Кремена Мирослава Илиева Генова председател Български Възход
080300023 Кремена Розалия Миткова Христова зам.-председател ДПС
080300023 Кремена Мирослава  Иванова Славова секретар ГЕРБ - СДС
080300023 Кремена Александър  Денчев  Попов член БСП за България
080300023 Кремена Ошнур Бекиров Салиев член ДБО
080300023 Кремена Добромира Иванова Атанасова член Продължаваме Промяната
080300023 Кремена Васил Димитров Василев член ВЪЗРАЖДАНЕ
080300024 Ляхово Медне Джевджет Адем председател ДПС
080300024 Ляхово Незджан Шавидинова Ахмедова зам.-председател ДБО
080300024 Ляхово Тюркян Осман Хасанова секретар Български Възход
080300024 Ляхово Тюнчер  Адем Амедов член БСП за България
080300024 Ляхово Кольо Павлов Павлов член ГЕРБ - СДС
080300024 Ляхово Зюбейдин Демиров Ибишев член Продължаваме Промяната
080300024 Ляхово Петя Христова Цветкова член ВЪЗРАЖДАНЕ
080300025 Царичино Кръстинка Василева Михайлова- Георгиева председател Продължаваме Промяната
080300025 Царичино Стоянка Тодорова Събева зам.-председател БСП за България
080300025 Царичино Мариела Сашева Банкова-Петкова секретар ВЪЗРАЖДАНЕ
080300025 Царичино Любка Атанасова Николова член Български Възход
080300025 Царичино Галин Събев Ганчев член ГЕРБ - СДС
080300025 Царичино Ажлян Бекир Сали член ДБО
080300025 Царичино Реджеб Рашид Юмер член ДПС
080300026 Оброчище Доротея  Борисова  Петкова председател БСП за България
080300026 Оброчище Жанета Георгиева Димова зам.-председател ГЕРБ - СДС
080300026 Оброчище Христо Галинов Георгиев секретар Продължаваме Промяната
080300026 Оброчище Димо Стефанов Карамфилов член Български Възход
080300026 Оброчище Ивелина Димитрова Иванова член ГЕРБ - СДС
080300026 Оброчище Даниела Петкова Стоянова член ГЕРБ - СДС
080300026 Оброчище Дарина Валентинова Крумова член ДБО
080300026 Оброчище  Николай Петров Транулов  член ВЪЗРАЖДАНЕ
080300026 Оброчище Димитър Иванов Радков член ДПС
080300027 Оброчище Галя Димитрова Иванова председател ГЕРБ - СДС
080300027 Оброчище Деметра Веселинова Атанасова зам.-председател ДБО
080300027 Оброчище Насуф Яшар Рашид секретар ДПС
080300027 Оброчище Галин   Василев  Гандев член БСП за България
080300027 Оброчище Филип Николаев Колев член Български Възход
080300027 Оброчище Савина Димчева Анастасова член ГЕРБ - СДС
080300027 Оброчище Иван Тенев Желязков член Продължаваме Промяната
080300027 Оброчище Сияна  Галинова Петрова член Продължаваме Промяната
080300027 Оброчище Радка Геориева Титева-Василева член ВЪЗРАЖДАНЕ
080300028 Рогачево Светлина Георгиева Вълкова председател Продължаваме Промяната
080300028 Рогачево Асен Борисов Иванов зам.-председател ВЪЗРАЖДАНЕ
080300028 Рогачево Галена Маринова Кондова - Добрева секретар ГЕРБ - СДС
080300028 Рогачево Мария Йовова  Димитрова член БСП за България
080300028 Рогачево Стефан Димов Карамфилов член Български Възход
080300028 Рогачево Светослава Василева Коларова член ДБО
080300028 Рогачево Севгин Реджебов Расимов член ДПС
080300029 Преспа Стефка Илиева Димитрова председател Продължаваме Промяната
080300029 Преспа Силвия Иванова Стоянова зам.-председател Български Възход
080300029 Преспа Митко Спиров Митков секретар ДПС
080300029 Преспа Пенка  Желязкова  Георгиева член БСП за България
080300029 Преспа Светла Дойчева Маринова член ГЕРБ - СДС
080300029 Преспа Димитър Симеонов Анестев член ДБО
080300029 Преспа Петър Петков Иванов член ВЪЗРАЖДАНЕ
080300030 Сенокос Владиимир Бориславов Лафазански председател ДБО
080300030 Сенокос Силвия Атанасова Тодорова зам.-председател ГЕРБ - СДС
080300030 Сенокос Галина Иванова Колева- Шилер секретар ВЪЗРАЖДАНЕ
080300030 Сенокос Марияна  Григорова Петрова член БСП за България
080300030 Сенокос Станислава Атанасова Митева член Български Възход
080300030 Сенокос Тодор Гичев Цанев член Продължаваме Промяната
080300030 Сенокос Самет Исмет Юсуф член ДПС
080300031 Карвуна-ДПБ Георги Йорданов  Колев председател БСП за България
080300031 Карвуна-ДПБ Николай Иванов Станев зам.-председател ДПС
080300031 Карвуна-ДПБ Станчо Веселинов Иванов секретар ГЕРБ - СДС
080300031 Карвуна-ДПБ Джанер Ерол Салиев член Български Възход
080300031 Карвуна-ДПБ Стелиян Пенков Стоянов член ДБО
080300031 Карвуна-ДПБ Валентин Дойчев Георгиев член Продължаваме Промяната
080300031 Карвуна-ДПБ Илияна Данаилова Русева член ВЪЗРАЖДАНЕ
080300032 Соколово Десислава Петкова Радева-Хасанова председател ДПС
080300032 Соколово Анка Йорданова Сълева зам.-председател ГЕРБ - СДС
080300032 Соколово Боян Костов Коларов секретар ДБО
080300032 Соколово Анка  Димитрова  Колева член БСП за България
080300032 Соколово Жеко Бориславов Бобев член Български Възход
080300032 Соколово Недю Йорданов Василев член ГЕРБ - СДС
080300032 Соколово Мартин Веселинов Стоянов член Продължаваме Промяната
080300032 Соколово Сибел Себайдин Али член ВЪЗРАЖДАНЕ
080300032 Соколово Нериман Шемшединова Едает член ДПС
080300033 Стражица Василка Желязкова Тенева председател ДПС
080300033 Стражица Иветта Гайковна Власова зам.-председател Продължаваме Промяната
080300033 Стражица Марина Илиева Ветренска  секретар ГЕРБ - СДС
080300033 Стражица Албена Христова  Войчева -Петкова член БСП за България
080300033 Стражица Зюлейдин Зюбейдин Демиров член Български Възход
080300033 Стражица Дияна Тодорова Гунчева член ДБО
080300033 Стражица Георги Игнатов Жечев член ВЪЗРАЖДАНЕ
080300034 Тригорци Галя Ангелова Атанасова председател Продължаваме Промяната
080300034 Тригорци Ради Ангелов Александров зам.-председател ДПС
080300034 Тригорци Невяна Петрова Димитрова секретар ГЕРБ - СДС
080300034 Тригорци Миланка Костадинова  Филева член БСП за България
080300034 Тригорци Стефани Стилиянова Илиева член Български Възход
080300034 Тригорци Марийка Игнатова Филева член ДБО
080300034 Тригорци Александра Петрова Димитрова член ВЪЗРАЖДАНЕ
080300035 Храброво Таня Тодорова Стефанова председател Български Възход
080300035 Храброво Даниела Райчева Димитрова зам.-председател Продължаваме Промяната
080300035 Храброво Несрин Сервет Хюсеин секретар ДПС
080300035 Храброво Боряна  Панкова  Божидарова член БСП за България
080300035 Храброво Ася Тодорова Христова член ГЕРБ - СДС
080300035 Храброво Парешка Симеонова Медарова член ДБО
080300035 Храброво Пламен Добрев Петров член ВЪЗРАЖДАНЕ
080300036 Църква Валя Василева Митева председател ВЪЗРАЖДАНЕ
080300036 Църква Лида Николова Панчева зам.-председател ГЕРБ - СДС
080300036 Църква Венцислав Рафаилов Дучев секретар ДБО
080300036 Църква Яница  Николова  Димова член БСП за България
080300036 Църква Боянка Миланова Темелкова член Български Възход
080300036 Църква Парешка Петкова Димитрова-Оприш член Продължаваме Промяната
080300036 Църква Ивелина Мирославова Мирчева член ДПС
080300037 СБР Тузлата Нена  Стойкова Андреева председател ГЕРБ - СДС
080300037 СБР Тузлата Иван  Ивов  Пашанов зам.-председател Продължаваме Промяната
080300037 СБР Тузлата Стояна Йорданова  Георгиева секретар БСП за България
080300037 СБР Тузлата Анна Желязкова Канаврова член Български Възход
080300037 СБР Тузлата Мария Василева Стайкова член ДБО
080300037 СБР Тузлата Цонка Делева Великова член ВЪЗРАЖДАНЕ
080300037 СБР Тузлата Кязим Исмет Осман член ДПС
080300038 СБР Медика Албена Татяна Димитрова Енчева председател ГЕРБ - СДС
080300038 СБР Медика Албена Димитричка Петрова Николова зам.-председател Български Възход
080300038 СБР Медика Албена Виолета Богданова Стойнева - Добрева секретар Продължаваме Промяната
080300038 СБР Медика Албена Галина Борисова  Стоянова член БСП за България
080300038 СБР Медика Албена Стоянка Петрова Стоянова член ДБО
080300038 СБР Медика Албена Събка Маринова Маринова член ВЪЗРАЖДАНЕ
080300038 СБР Медика Албена Ирина Антонова Русева член ДПС