• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

КОМИСИЯ  ЗА  ЗАЩИТА ОТ  ДИСКРИМИНАЦИЯ ГРАФИК ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2023г.


Изнесени приемни за граждани по съставни общини с регионалния представител на Комисия за защита от дискриминация /КЗД/

ОБЩИНА ГЕН.ТОШЕВО –  14.03.2023г. от 10.30ч.  до 11.30ч.
ОБЩИНА БАЛЧИК – 22.03.2023г. от 10.30ч. до 12.00ч.
ОБЩИНА КАВАРНА – 29.03.2023Г. от 10.30ч. до 12.00ч.

Комисията за защита от дискриминация е специализиран  орган, призван да провежда държавната политика в областта на равните възможности и равното третиране на всички граждани на територията на Република България.   Различията между хората, основани на пол, възраст, увреждане, раса,  етнос,  религия, обществено положение, както и на какъвто и да било друг признак,  не могат и не бива да стават причина за неравенство,  привилегии или каквито и да било други прояви на нетолерантност.  
Регионалният представител на Комисията консултира граждани, които са били обект на дискриминационни действия в работата, на улицата, в училище, в общината, в здравното заведение, в магазина, тези които се чувстват с нарушени права заради недостъпна архитектурна среда или редица други практики на дискриминация, и  им оказва методическа помощ при подаване на жалби, сигнали, ако това  е необходимо.

Координати на регионалното представителство на КЗД в Добрич:  

пл. „Свобода" № 5, ет.8, стая 801/802, 803;  
Тел:  058/620 636;  GSM: 0895/507 340;
e-mail
: dobrich.kzd@kzd.bg
Ширин Касаб - Регионален представител