На основание чл. 129, ал.1 от ЗУТ, Община Балчик обявява на заинтересованите граждани и юридически лица, че с решение № 690, протокол № 40 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 26.01.2023 година Одобрява  ПУП - Парцеларен план за „Ветроенергиен парк" за ПИ 39623.16.5 (стар идентификатор 39623.16.3), (стар идентификатор 39623.14.5), 39623.13.11 (стар идентификатор 39623.13.7), 39623.13.9 (стар идентификатор 39623.13.6), 39623.26.12 (стар идентификатор 39623.26.6), 39623.26.10 (стар идентификатор 39623.26.5), 39623.26.9 (стар идентификатор 39623.26.4), 39623.19.10 (стар идентификатор 39623.19.5), 39623.18.10 (стар идентификатор 39623.18.4), 39623.18.8 (стар идентификатор 39623.18.3), 39623.18.7 (стар идентификатор 39623.18.2), 39623.17.10 (стар идентификатор 39623.17.8), 39623.19.12 (стар идентификатор 39623.19.6) по КК на с. Кремена, община Балчик, и ПУП - Парцеларен план за „Ветроенергиен парк" за ПИ 73095.10.8 (стар идентификатор 73095.10.4), 73095.11.5 (стар идентификатор 73095.11.3), (стар идентификатор 73095.12.49), 73095.12.66 (стар идентификатор 73095.12.51), 73095.12.62 (стар идентификатор 73095.12.52), 73095.12.64 (стар идентификатор 73095.12.53), 73095.10.7 (стар идентификатор 73095.10.3) по КК на с. Тригорци, община Балчик.  Одобрението е за окончателен ПУП - ПП за „Ветрогенераторен парк" с включени вятърни генератори, подземни кабелни трасета и сервитути, засягащи съответно следните ПИ: 1. Вятърни генератори, предвидени за изграждане в собствени на дружеството ПИ 39623.16.5, 39623.17.10, 39623.18.8, 39623.18.10, 39623.18.7, 39623.13.11, 39623.13.9, 39623.19.10, 39623.26.9, 39623.26.10, 39623.26.12, 39623.19.12 по кадастрална карта на с. Кремена, община Балчик, област Добрич, и ПИ 73095.10.7, 73095.12.62, 73095.12.64, 73095.10.8, 73095.12.66, 73095.11.5 по кадастрална карта на с. Тригорци, община Балчик, област Добрич. 2. Засегнати от сервитута на ротора на вятърните генератори: ПИ 39623.13.10, 39623.13.12, 39623.13.8, 39623.16.4, 39623.16.6, 39623.17.11, 39623.17.3, 39623.17.9, 39623.18.11, 39623.18.5, 39623.18.6, 39623.18.9, 39623.19.11, 39623.19.2, 39623.19.4, 39623.19.8, 39623.19.9, 39623.21.1, 39623.26.11, 39623.26.13, 39623.26.7, 39623.26.8 по кадастрална карта на с. Кремена, община Балчик, област Добрич, ПИ 73095.10.2, 73095.10.5, 73095.10.6, 73095.10.9, 73095.11.4, 73095.11.6, 73095.12.36, 73095.12.46, 73095.12.50, 73095.12.54, 73095.12.61, 73095.12.63, 73095.12.65, 73095.40.14 по кадастрална карта на с. Тригорци, община Балчик, област Добрич, и ПИ 23769.31.1, 23769.32.15, 23769.32.8, 23769.32.15, 23769.36.22, 23769.36.23, 23769.36.6 по кадастрална карта на с. Дропла, община Балчик, област Добрич. 3. Засегнати от подземните кабелни трасета и техните сервитути: ПИ 39623.13.4, 39623.13.10, 39623.13.12, 39623.14.4, 39623.16.6, 39623.17.3, 39623.17.4, 39623.17.11, 39623.18.6, 39623.18.9, 39623.19.2, 39623.19.3, 39623.19.4, 39623.19.9, 39623.19.11, 39623.22.22, 39623.26.7, 39623.26.8, 39623.26.11, 39623.26.13, 39623.32.14 по кадастрална карта на с. Кремена, община Балчик, област Добрич, ПИ 73095.10.2, 73095.10.6, 73095.10.9, 73095.11.4, 73095.11.6, 73095.12.46, 73095.12.61, 73095.12.63, 73095.12.65, 73095.40.1, 73095.40.14, 73095.40.15 по кадастрална карта на с. Тригорци, община Балчик, област Добрич, и ПИ 23769.29.13, 23769.30.13, 23769.31.15, 23769.32.15 по кадастрална карта на с. Дропла, община Балчик, област Добрич.

            На основание чл. 215 ЗУТ, решението подлежи на обжалване, от обнародването в "Държавен вестник" чрез Община Балчик пред административен съд- Добрич. 


Прикачени файлове: