ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 
 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че със заповед № 140/ 15.02.2023 г. е допуснато изработването  на ПУП - План за застрояване за ПИ 02508.52.43,  по КК на м-т. „Двете чешми", община Балчик, област Добрич, в съответствие с параметрите, съгласно ОУП на устройствена зона за Вилно застрояване "Ов", съгласно преписка с  вх.  № УТ- 2060-3/ 10.01.23 г. 


Прикачени файлове: