• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


1. Постоянна комисия по обществен ред, сигурност и транспорт ще проведе заседание  на 21 февруари 2023г. (вторник) от 17:00 часа;

2. Заседание на Постоянна комисия по образование, култура и младежки дейности   21 февруари 2023г. (вторник)  от 17:30 часа;

3. Заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове на 21 февруари 2023г. (вторник) от 17:45 часа;

4. Заседание на Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология 21 февруари 2023г. (вторник)) от 18:15 часа;