изх. № 23-БЧ-002188/17.02.2023 год.

ДО

Коалиция „ГЕРБ – СДС“
гр. София, район Триадица,
НДК, Административна сграда, ет. 17,
тел. 02/ 490 13 13,
02/ 490 09 51
email: paunov@gerb.bg
Лице за контакт: Цветомир Петров Паунов

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“
гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 84,
ет. 2, офис 2,
тел. 0883 472 898,
email: nikola_minchev@abv.bg
Лице за контакт: Никола Георгиев Минчев

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
гр. София, бул. „Ал. Стамболийски“ № 45А,
тел. 02/ 811 44 42, факс: 02/ 811 44 42
email: chairman@dps.bg
Лице за контакти: Мустафа Сали Карадайъ

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“
гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 111,
тел. 0887 731 474, 0878 655 672,
email: mnstef@abv.bg
Лица за контакт: Мария Николаева Стефанова
Петър Николаев Петров

Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“
гр. София, район Възраждане, ул. Позитано № 20, п.к. 382,
тел. 02/ 810 72 00, 0886 83 97 22,
факс: 02/ 981 21 85
email: bsp@bsp.bg
Лице за контакт: Аглика Стефчева Виденова

Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“
гр. София, бул. Драган Цанков № 12 – 14,ет 2, ап. 7,
тел. 0888 626 392,
email: team@demokrati.bg
Лице за контакт: Христо Любомиров Иванов

Коалиция „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“
гр. София, кв. „Манастирски ливади“,
бул. „България“ № 118,
Бизнес център „Абакус“, ет. 6,
тел. 0898 776 595, 0894 311 022,
email: pr-info@bgvazhod.com
Лице за контакт: Даниела Станимирова Дашева


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с провеждане на избори за народни представители на 02.04.2023 г., на основание чл. 91, ал. 1 от Изборен кодекс, в изпълнение разпоредбите на Решение №1683-НС/16.02.2023 год.  на ЦИК, Ви каня на 23.02.2023 г. (четвъртък) от 13.00 часа в заседателната зала на Община Балчик за провеждане на консултации за състава на Секционните избирателни комисии в община Балчик. В изпълнение на чл. 91, ал. 4 от Изборния кодекс е необходимо да представите:

1. писмено предложение за състав на СИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, телефон за връзка и партията или коалицията, която ги предлага;

2.  заверено копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията издадено не по-рано от 31.01.2023 год., или копие от решение за образуване на коалицията за участие в изборите за 48-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

3. когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

4. списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица, в случаите по чл. 51, ал. 2 или когато член на секционната избирателна комисия не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на районната или общинската избирателна комисия.


Община Балчик освен официалният e mail: mayor@balchik.bg има служебен e mail: izbori@balchik.bg за кореспонденция във връзка с предстоящите избори, вкл. за предложенията Ви за членове на СИК.


С уважение,

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик