ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 
 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че със заповед № 95/ 31.01.23 г. е допуснато изработването  на ПУП - План за застрояване за ПИ 02508.81.243 по КК гр. Балчик, общ. Балчик, м-т. „Двете чешми", община Балчик  с устройствена зона съгласно ОУП за Вилно застрояване "Ов", съгласно преписка с  вх.  № УТ- 2060-2/05.01.23 г. 


Прикачени файлове: