• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


публикувано на 13.02.2023 г.

    З  А  П  О  В  Е Д

 № 128

гр. Балчик 10.02.2023 г.

 

На основаниие чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик; чл. 24, ал. 3 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик, във връзка с празниците ПЪРВИ МАРТ и ОСМИ МАРТ

 

 О П Р Е Д Е Л Я М :

 

I. Площи за търговия на открито с цветя и мартеници за периода от 13.02.2023 г. до 13.03.2023 г., както следва :

1. Пл."Рибарски" - до автобусни спирки;

2. Център  - до автоспирка  пл."21-ви септември";

3. Пред мебелна къща "Круни";

4. Пл."Възраждане" - до автобусната спирка;

5. Кв."Балик"-  общински пазар;

6. Кв."Балик" - до автобусна спирка /пред сладкарница "Шоколино"/;

7. Кв. "Балик" - пред търговски комплекс "Форум";

8. Кв. "Левски" - до автоспирка /"Акапулко"/.


II. Такса за ползване на местата в горепосочения период не се заплаща.

III. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-н Митко Петров - зам. кмет на Община Балчик.


Настоящата заповед да се публикува в местния печат, в сайта на Община Балчик, да се сведе до знанието на РПУ-Балчик за сведение и на  Общинско предприятие БКС за сведение и изпълнение .

 

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик