• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

1.Заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове на 23.01.2023г. /понеделник/ от 17:45 часа;

2. Заседание на Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология на 23.01.2023г./понеделник/ от 18:00 часа;