• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2021-2027,
СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС

ОПЕРАЦИЯ BG05SFPR003-1.001 „ТОПЪЛ ОБЯД"


О Б Я В Л Е Н И Е


        От 01.01.2023 г. стартира предоставянето на топъл обяд по Проект „Топъл обяд" в Община Балчик  по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „ТОПЪЛ ОБЯД" по Програма за храни и  основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от европейски социален фонд плюс"

Програмата се реализира на територията на Община Балчик в срок до 30.04.2025 г.

 

Общата стойност на Проекта е 110 315.52 лева


Топлият обяд ще бъде предоставен от Домашен Социален Патронаж - Балчик, ул. „Варненска" №2 за периода:

- 1 януари 2023 г.- 30 април 2023 г. и от  1 октомври 2023 г. - 31 декември 2023 г.

- 1 януари 2024 г.- 30 април 2024 г. и от  1 октомври 2024 г. - 31 декември 2024 г.

- 1 януари 2025 г. - 30 април 2025 г.

 

За информация: тел. 0579 736 98; 0895554028

Нели Иванова -  Ръководител