ОБЯВЛЕНИЕ


           
Община Балчик обявява на заинтересованите граждани и юридически лица, че са постъпили проекти за ПУП - Парцеларен план за обекти на техническата инфраструктура, както следва:    
            - На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ, Община Балчик обявява на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заявление вх. № УТ-2117-25_001/ 17.10.2022г. от „Тесса Грийн Енерджи" ЕООД е постъпил проект за одобряване на ПУП- ПП за "Ветроенергиен парк" за ПИ 69643.6.8,  69643.6.9, 69643.5.6, 69643.5.5, 69643.4.4, 69643.3.6, 69643.2.7, 69643.11.3, 69643.10.9, 69643.10.8, 69643.10.7,  69643.9.5, 69643.7.9, 69643.10.6 по КК на с. Стражица, Община Балчик.    Справка и допълнителна информация може да получите в стая № 004 в сградата на Община Балчик.

            На основание чл. 128, ал. 5 от  ЗУТ, в едномесечен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.       
            - На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ, Община Балчик обявява на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заявление вх. № УТ-2117-26_001/ 17.10.2022г. от „Тесса Енерджи" ЕООД е постъпил проект за одобряване на ПУП- ПП за "Ветроенергиен парк" за ПИ 39623.16.3, 39623.14.5, 39623.13.7,  39623.13.6,  39623.26.6, 39623.26.5, 39623.26.4, 39623.19.5, 39623.18.4, 39623.18.3, 39623.18.2, 39623.17.8 по КК на с. Кремена, Община Балчик и ПУП- ПП за "Ветроенергиен парк" за ПИ 73095.10.4, 73095.11.3,  73095.12.49, 73095.12.51, 73095.12.52, 73095.12.53, 73095.10.3 по КК на с. Тригорци, Община Балчик.

            Справка и допълнителна информация може да получите в стая № 004 в сградата на Община Балчик.

            На основание чл. 128, ал. 5 от  ЗУТ, в едномесечен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.       
            - На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ, Община Балчик обявява на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заявление вх. № УТ-2117-28_001/ 18.10.2022г. от „Вятърен парк Добруджа 2" ЕООД е постъпил проект за одобряване на ПУП- ПП за изграждане на Вятърен генератор в ПИ 67951.37.72 по КК на с. Соколово, Община Балчик

            Справка и допълнителна информация може да получите в стая № 004 в сградата на Община Балчик.

            На основание чл. 128, ал. 5 от  ЗУТ, в едномесечен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.       
            - На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ, Община Балчик обявява на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заявление вх. № УТ-2117-29_001/ 18.10.2022г. от „Вятърен парк Добруджа 2" ЕООД е постъпил проект за одобряване на ПУП- ПП за изграждане на Вятърен генератор в ПИ 67951.37.69 по КК на с. Соколово, Община Балчик.      
            Справка и допълнителна информация може да получите в стая № 004 в сградата на Община Балчик.

            На основание чл. 128, ал. 5 от  ЗУТ, в едномесечен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.       
            - На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ, Община Балчик обявява на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заявление вх. № УТ-2117-31_001/ 18.10.2022г. от „Вятърен парк Добруджа 2" ЕООД е постъпил проект за одобряване на ПУП- ПП за изграждане на Вятърен генератор в ПИ 67951.37.75 по КК на с. Соколово, Община Балчик.
            Справка и допълнителна информация може да получите в стая № 004 в сградата на Община Балчик.

            На основание чл. 128, ал. 5 от  ЗУТ, в едномесечен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.       
            - На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ, Община Балчик обявява на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заявление вх. № УТ-2117-32_001/ 18.10.2022г. от „Вятърен парк Добруджа 2" ЕООД е постъпил проект за одобряване на ПУП- ПП за изграждане на Вятърен генератор в ПИ 67951.36.66 по КК на с. Соколово, Община Балчик.      

            Справка и допълнителна информация може да получите в стая № 004 в сградата на Община Балчик.

            На основание чл. 128, ал. 5 от  ЗУТ, в едномесечен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.       
            - На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ, Община Балчик обявява на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заявление вх. № УТ-2117-33_001/ 18.10.2022г. от „Вятърен парк Добруджа 2" ЕООД е постъпил проект за одобряване на ПУП- ПП за изграждане на Вятърен генератор в ПИ 67951.25.67 по КК на с. Соколово, Община Балчик..     

            Справка и допълнителна информация може да получите в стая № 004 в сградата на Община Балчик.

            На основание чл. 128, ал. 5 от  ЗУТ, в едномесечен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.       
            - На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ, Община Балчик обявява на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заявление вх. № УТ-2117-34_001/ 18.10.2022г. от „Вятърен парк Добруджа 2" ЕООД е постъпил проект за одобряване на ПУП- ПП за изграждане на Вятърен генератор в ПИ 67951.11.26 по КК на с. Соколово, Община Балчик       

            Справка и допълнителна информация може да получите в стая № 004 в сградата на Община Балчик.

            На основание чл. 128, ал. 5 от  ЗУТ, в едномесечен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.       
            - На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ, Община Балчик обявява на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заявление вх. № УТ-2117-35_001/ 18.10.2022г. от „Вятърен парк Добруджа 2" ЕООД е постъпил проект за одобряване на ПУП- ПП за изграждане на Вятърен генератор в ПИ 67951.24.47 по КК на с. Соколово, Община Балчик.      

            Справка и допълнителна информация може да получите в стая № 004 в сградата на Община Балчик.

            На основание чл. 128, ал. 5 от  ЗУТ, в едномесечен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.       
            - На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ, Община Балчик обявява на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заявление вх. № УТ-2117-36_001/ 18.10.2022г. от „Вятърен парк Добруджа 2" ЕООД е постъпил проект за одобряване на ПУП- ПП за изграждане на Вятърен генератор в ПИ 67951.24.41 по КК на с. Соколово, Община Балчик.      

            Справка и допълнителна информация може да получите в стая № 004 в сградата на Община Балчик.

            На основание чл. 128, ал. 5 от  ЗУТ, в едномесечен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.       
            - На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ, Община Балчик обявява на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заявление вх. № УТ-2117-37_001/ 18.10.2022г. от „Вятърен парк Добруджа 2" ЕООД е постъпил проект за одобряване на ПУП- ПП за изграждане на Вятърен генератор в ПИ 67951.24.44 по КК на с. Соколово, Община Балчик.      

            Справка и допълнителна информация може да получите в стая № 004 в сградата на Община Балчик.

            На основание чл. 128, ал. 5 от  ЗУТ, в едномесечен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.       
            - На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ, Община Балчик обявява на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заявление вх. № УТ-2117-38_001/ 18.10.2022г. от „Вятърен парк Добруджа 2" ЕООД е постъпил проект за одобряване на ПУП- ПП за изграждане на Вятърен генератор в ПИ 67951.13.52 по КК на с. Соколово, Община Балчик.      

            Справка и допълнителна информация може да получите в стая № 004 в сградата на Община Балчик.

            На основание чл. 128, ал. 5 от  ЗУТ, в едномесечен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.       
            - На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ, Община Балчик обявява на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заявление вх. № УТ-2117-39_001/ 18.10.2022г. от „Вятърен парк Добруджа 2" ЕООД е постъпил проект за одобряване на ПУП- ПП за изграждане на Вятърен генератор в ПИ 67951.24.50 по КК на с. Соколово, Община Балчик.      

            Справка и допълнителна информация може да получите в стая № 004 в сградата на Община Балчик.

            На основание чл. 128, ал. 5 от  ЗУТ, в едномесечен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.       
            - На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ, Община Балчик обявява на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заявление вх. № УТ-2117-41_001/ 18.10.2022г. от „Вятърен парк Добруджа 2" ЕООД е постъпил проект за одобряване на ПУП- ПП за изграждане на Вятърен генератор в ПИ 67951.16.44 по КК на с. Соколово, Община Балчик.      

            Справка и допълнителна информация може да получите в стая № 004 в сградата на Община Балчик.

            На основание чл. 128, ал. 5 от  ЗУТ, в едномесечен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.       
            - На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ, Община Балчик обявява на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заявление вх. № УТ-2117-53/ 18.10.2022г. от „Вятърен парк Добруджа 3" ЕООД е постъпил проект за одобряване на ПУП- ПП за изграждане на Вятърен генератор в ПИ 73095.23.61 по КК на с. Тригорци, Община Балчик.        

            Справка и допълнителна информация може да получите в стая № 004 в сградата на Община Балчик.

            На основание чл. 128, ал. 5 от  ЗУТ, в едномесечен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.       
            - На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ, Община Балчик обявява на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заявление вх. № УТ-2117-54/ 18.10.2022г. от „Вятърен парк Добруджа 3" ЕООД е постъпил проект за одобряване на ПУП- ПП за изграждане на Вятърен генератор в ПИ 73095.23.62 по КК на с. Тригорци, Община Балчик.        

            Справка и допълнителна информация може да получите в стая № 004 в сградата на Община Балчик.

            На основание чл. 128, ал. 5 от  ЗУТ, в едномесечен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.       
            - На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ, Община Балчик обявява на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заявление вх. № УТ-2117-55/ 18.10.2022г. от „Вятърен парк Добруджа 3" ЕООД е постъпил проект за одобряване на ПУП- ПП за изграждане на Вятърен генератор в ПИ 73095.27.53 по КК на с. Тригорци, Община Балчик.        

            Справка и допълнителна информация може да получите в стая № 004 в сградата на Община Балчик.

            На основание чл. 128, ал. 5 от  ЗУТ, в едномесечен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.       
            - На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ, Община Балчик обявява на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заявление вх. № УТ-2117-56/ 18.10.2022г. от „Вятърен парк Добруджа 3" ЕООД е постъпил проект за одобряване на ПУП- ПП за изграждане на Вятърен генератор в ПИ 73095.27.57 по КК на с. Тригорци, Община Балчик.        

            Справка и допълнителна информация може да получите в стая № 004 в сградата на Община Балчик.

            На основание чл. 128, ал. 5 от  ЗУТ, в едномесечен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.       
            - На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ, Община Балчик обявява на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заявление вх. № УТ-2117-57/ 18.10.2022г. от „Вятърен парк Добруджа 3" ЕООД е постъпил проект за одобряване на ПУП- ПП за изграждане на Вятърен генератор в ПИ 73095.27.50 по КК на с. Тригорци, Община Балчик.        

            Справка и допълнителна информация може да получите в стая № 004 в сградата на Община Балчик.

            На основание чл. 128, ал. 5 от  ЗУТ, в едномесечен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.       
            - На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ, Община Балчик обявява на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заявление вх. № УТ-2117-58/ 18.10.2022г. от „Вятърен парк Добруджа 3" ЕООД е постъпил проект за одобряване на ПУП- ПП за изграждане на Вятърен генератор в ПИ 73095.27.45 по КК на с. Тригорци, Община Балчик.        

            Справка и допълнителна информация може да получите в стая № 004 в сградата на Община Балчик.

            На основание чл. 128, ал. 5 от  ЗУТ, в едномесечен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.       
            - На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ, Община Балчик обявява на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заявление вх. № УТ-2117-59/ 18.10.2022г. от „Вятърен парк Добруджа 3" ЕООД е постъпил проект за одобряване на ПУП- ПП за изграждане на Вятърен генератор в ПИ 73095.27.63 по КК на с. Тригорци, Община Балчик.        

            Справка и допълнителна информация може да получите в стая № 004 в сградата на Община Балчик.

            На основание чл. 128, ал. 5 от  ЗУТ, в едномесечен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.       
            - На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ, Община Балчик обявява на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заявление вх. № УТ-2117-60/ 18.10.2022г. от „Вятърен парк Добруджа 3" ЕООД е постъпил проект за одобряване на ПУП- ПП за изграждане на Вятърен генератор в ПИ 73095.27.64 по КК на с. Тригорци, Община Балчик.        

            Справка и допълнителна информация може да получите в стая № 004 в сградата на Община Балчик.

            На основание чл. 128, ал. 5 от  ЗУТ, в едномесечен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.       
                       Прикачени файлове: