Община Балчик съвместно с „Кресметал" ЕООД

Организира Кампания за събиране на излязло от

УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО  ОБОРУДВАНЕ

ОТ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА


На 21, 22 и 23 ноември 2022 г.  представители на фирма „Кресметал" ЕООД, ще се проведе кампания за събиране от гражданите на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (телевизори, перални, готварски печки, микровълнови печки, компютри и др.) в  населените места на територията на община Балчик.

Гражданите могат да се освободят от неработещите си електроуреди, като в срок до 18.11.2022 г. подадат заявка за извозване.

Заявки за извозване могат да се подават в Община Балчик на тел. 0579 71045, на електронен адрес eko@balchik.bg или в кметствата на населените места.

График:

21 ноември - с. Дропла, с. Змеево, с. Пряспа, с. Дъбрава, с.Безводица, с.Сенокос, с.Соколово, с.Царичино, с.Гурково, с.Тригорци, с. Кремена, с. Брястово;

22 ноември - с. Стражица, с.Храброво, с.Бобовец, с.Ляхово, с.Кранево, с.Оброчище, с.Църква, с.Рогачево;

23 ноември - гр.Балчик.