• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста
ГРАФИК ЗА РАЗДАВАНЕ НА ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ НА СИК В ОБЩИНА БАЛЧИК
НА 01.10.2022 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ГРАФИК  ЗА 01.10.2022 г. № на СИК начин на гласуване Адрес на СИК
11.00 часа 080300001 СУЕМГ гр. Балчик, пл. "Кап. Георги Радков" № 1, ТИЦ Мелницата
11.05 часа 080300002 СУЕМГ гр. Балчик, пл. "Кап. Георги Радков" № 1, ТИЦ Мелницата
11.10 часа 080300003 СУЕМГ гр. Балчик ул. "Черно море" № 40, СУ "Христо Ботев"
11.15 часа 080300004 СУЕМГ гр. Балчик ул. "Черно море" № 40, СУ "Христо Ботев"
11.20 часа 080300005 СУЕМГ гр. Балчик ул. "Черно море" № 40, СУ "Христо Ботев"
11.25 часа 080300006 СУЕМГ гр. Балчик ул. "Хр. Ботев" № 6, ОУ "Кирил и Методий"
11.30 часа 080300012 СУЕМГ гр. Балчик ул. "Хр. Ботев" № 6, ОУ "Кирил и Методий"
11.35 часа 080300009 СУЕМГ гр. Балчик ул. "Асен Петков" № 16, ДГ "Знаме на мира"-филиал "Братя Мормареви"
11.40 часа 080300010 СУЕМГ гр. Балчик ул. "Асен Петков" № 16, ДГ "Знаме на мира"-филиал "Братя Мормареви"
11.45 часа 080300007 СУЕМГ гр. Балчик ул. "Дунав" № 16, ОУ "Антим 1"
11.50 часа 080300008 СУЕМГ гр. Балчик ул. "Дунав" № 16, ОУ "Антим 1"
11.55 часа 080300011 СУЕМГ гр. Балчик ул. "Дунав" № 16, ОУ "Антим 1"
12.00 часа 080300013 СУЕМГ гр. Балчик ул. "Дунав" № 16, ОУ "Антим 1"
12.05 часа 080300014 СУЕМГ гр. Балчик ул. "Дунав" № 16, ОУ "Антим 1"
12.10 часа 080300015
гр. Балчик, ул. „Зл. Петков „ № 34, МБАЛ Балчик
12.15 часа 080300037
гр. Балчик, Тузлата, СБР Тузлата
13.00 часа 080300032 СУЕМГ с. Соколово ул. "Кирил и Методий" № 57, НЧ Просвета
13.05 часа 080300020
с. Дъбрава ул. "Първа" № 22, кметство
13.10 часа 080300030 СУЕМГ с. Сенокос ул. "Девети септември" № 53, клуб на пенсионера
13.15 часа 080300031
с. Карвуна, ДПБ/държавна психиатрична болница/
13.20 часа 080300016
с. Безводица ул. "Девета" № 7, клуб на пенсионера
13.25 часа 080300033 СУЕМГ с. Стражица ул. "Четвърта" № 5, НЧ Стефан Караджа
13.30 часа 080300017
с. Бобовец ул. "Първа" № 6, клуб
13.35 часа 080300024 СУЕМГ с. Ляхово ул. "Първа" № 6, читалище
13.40 часа 080300035
с. Храброво ул. "Първа" № 13, клуб
13.45 часа 080300034
с. Тригорци ул. "Втора" № 14, читалище
13.50 часа 080300018 СУЕМГ с. Гурково ул. "Възход" № 1, ОУ Кирил и Методий
13.55 часа 080300026 СУЕМГ с. Оброчище ул. "Мусала" № 1, СУ "Христо Смирненски"
14.00 часа 080300027 СУЕМГ с. Оброчище ул. "Мусала" № 1, СУ "Христо Смирненски"
14.05 часа 080300036
с. Църква ул. "Втора" № 5 А, кметство
14.10 часа 080300038
КК Албена, СБР Медика Албена
14.15 часа 080300022 СУЕМГ с. Кранево ул. "Черно море" № 7 А, физ.салон
14.20 часа 080300028
с. Рогачево ул. "Лозар" № 22, клуб
14.25 часа 080300025
с. Царичино ул. "Девета" № 31, кметство
14.30 часа 080300023
с. Кремена ул. "Първа" № 13, кметство
14.35 часа 080300019
с. Дропла ул. "Стара планина" №1, клуб РПК
14.40 часа 080300021
с. Змеево ул. "Искър" № 38, клуб
14.45 часа 080300029
с. Преспа ул. "Седма" № 12, читалище