публикувано на 19.08.2022 г.

изх. № 26-00-1006/19.08.2022 год. 

ДО

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА"
гр. София,
бул. „Александър Стамболийски" № 84, ет. 2, офис 2,
тел. 0883 472 898,
e_mail:
nikola_minchev@abv.bg
Лице за контакт:
Никола Георгиев Минчев

Коалиция „ГЕРБ - СДС"
гр. София,
район Триадица, НДК, Административна сграда, ет. 17,
тел. 02/ 490 13 13, 02/ 490 09 51
e_mail:
paunov@gerb.bg
Лице за контакт:
Цветомир Петров Паунов

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
гр. София,
бул. „Ал. Стамболийски" № 45А,
тел. 02/ 811 44 42,факс: 02/ 811 44 42
e_mail:
chairman@dps.bg
Лице за контакти:
Мустафа Сали Карадайъ

Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ"
гр. София,
район Възраждане,ул. Позитано № 20,п.к. 382,
тел. 02/ 810 72 00,0886 83 97 22,факс: 02/ 981 21 85
e_mail:
bsp@bsp.bg
Лице за контакт:
Аглика Стефчева Виденова

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД"
гр. София,
район „Триадица",пл. „България" № 1,НДК, зала 12,
тел. 02/ 494 99 25,0877 797 307
e_mail:
office@pp-itn.bg; tanyasarafova03@gmail.com
Лице за контакт:
Таня Пламенова Тимева

Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ"
гр. София,
бул. Драган Цанков № 12 - 14,ет 2, ап. 7,
тел. 0888 626 392,
e_mail:
team@demokrati.bg
Лице за контакт:
Христо Любомиров Иванов

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ"
гр. София,
бул. „Христо Ботев" № 111,
тел. 0887 731 474,0878 655 672,
e_mail:
mnstef@abv.bg
Лица за контакт:
Мария Николаева Стефанова и Петър Николаев Петров

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с провеждане на избори за народни представители на 02.10.2022 г., на основание чл. 91, ал. 1 от Изборния кодекс, в изпълнение разпоредбите на Решение №1281-НС от 16.08.2022 г. на ЦИК  и Решение № 17-НС от 18.08.2022 г. на РИК Добрич Ви каня на 23.08.2022 г. (вторник) от 11.00 часа в заседателната зала на Община Балчик за провеждане на консултации за състава на Секционните избирателни комисии в община Балчик. В изпълнение на чл. 91, ал. 4 от Изборния кодекс е необходимо да представите:


1) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

- имената и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

2) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 01.08.2022 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 47-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

3) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/ коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

4) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в т.1.

 

С уважение,

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик