СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Балчик уведомява, че от 17.08.2022 г. отново се приемат заявления за закупуване на абонаментни карти с намаление за вътрешноградския транспорт и/или в района на вилна зона до спирка „Орехите" за пенсионери и хора с увреждания с трайна нетрудоспособност с и над 50%. Документите се подават в отдел ГРАО /деловодство/ в Общинска администрация - гр.Балчик.


Сроковете за подаване на заявления за закупуване на абонаментни карти с намаление за вътрешноградски транспорт и/или в района на вилна зона до спирка "Орехите" са както следва:

§  за месец IX, X, XI, XII 2022г.  -           от 17.08 до 30.08.2022г.

 

Сроковете за издаване на картите в офиса на превозвача са, както следва:

§  за месец IX, X, XI, XII 2022г.   -           от 02.09 до 16.09.2022г.


Не се разглеждат заявления, подадени след посочения краен срок за съответния период и/или без приложени копия на документи /разпореждане за отпускане на пенсия или решение на ТЕЛК за освидетелстване на трайно намалена работоспособност с и над 50%- за хора с увреждания/.

 

ВАЖНО !!! Правоимащите, които ползват карта за месеците V-VIII 2022 г., получават нова карта от офиса на превозвача БЕЗ ДА Е НЕОБХОДИМО ДА ПОСЕЩАВАТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ.


Всички останали правоимащи, проверяват дали името им фигурира в списъка в Общинска администрация. Документи за закупуване на карта подават само лицата, които не са включени в списъка за закупуване на карти и хората с трайна нетрудоспособност, с изтекъл срок на експертни решения от ТЕЛК.


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

           Кмет на Община Балчик