• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На 12.08.2022г. /петък/ от 17:30 часа ще се проведе Заседание на всички Комисии под ръководството на Постоянната комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове, като в  Дневния ред ще бъде:

1. Обсъждане промяна на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общинските жилища, ползване и управление на Община Балчик.