Обявление за изработен проект за подробен устройствен план


 
ОБЯВЛЕНИЕ

            Община Балчик съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че са постъпили проекти за ПУП – Парцеларен план за обекти на техническата инфраструктура, както следва:    
            Заявление вх. № УТ-2117-27/ 12.05.2022 г. от „Вятърен парк Добруджа 2“ ЕООД за одобряване на проект за ПУП- ПП за изграждане на Вятърен генератор в ПИ 67951.48.33 по КК на с. Соколово, Община Балчик.      

            Заявление вх. № УТ-2117-28/ 12.05.2022 г. от „Вятърен парк Добруджа 2“ ЕООД за одобряване на проект за ПУП- ПП за изграждане на Вятърен генератор в ПИ 67951.37.72 по КК на с. Соколово, Община Балчик.

            Заявление вх. № УТ-2117-29/ 12.05.2022 г. от „Вятърен парк Добруджа 2“ ЕООД за одобряване на проект за ПУП- ПП за изграждане на Вятърен генератор в ПИ 67951.37.69 по КК на с. Соколово, Община Балчик.

             Заявление вх. № УТ-2117-30/ 12.05.2022 г. от „Вятърен парк Добруджа 2“ ЕООД за одобряване на проект за ПУП- ПП за изграждане на Вятърен генератор в ПИ 67951.44.55 по КК на с. Соколово, Община Балчик.

             Заявление вх. № УТ-2117-31/ 12.05.2022 г. от „Вятърен парк Добруджа 2“ ЕООД за одобряване на проект за ПУП- ПП за изграждане на Вятърен генератор в ПИ 67951.37.75 по КК на с. Соколово, Община Балчик.

             Заявление вх. № УТ-2117-32/ 12.05.2022 г. от „Вятърен парк Добруджа 2“ ЕООД за одобряване на проект за ПУП- ПП за изграждане на Вятърен генератор в ПИ 67951.36.66 по КК на с. Соколово, Община Балчик.

             Заявление вх. № УТ-2117-33/ 12.05.2022 г. от „Вятърен парк Добруджа 2“ ЕООД за одобряване на проект за ПУП- ПП за изграждане на Вятърен генератор в ПИ 67951.25.67 по КК на с. Соколово, Община Балчик.

             Заявление вх. № УТ-2117-34/ 12.05.2022 г. от „Вятърен парк Добруджа 2“ ЕООД за одобряване на проект за ПУП- ПП за изграждане на Вятърен генератор в ПИ 67951.11.26 по КК на с. Соколово, Община Балчик.

             Заявление вх. № УТ-2117-35/ 12.05.2022 г. от „Вятърен парк Добруджа 2“ ЕООД за одобряване на проект за ПУП- ПП за изграждане на Вятърен генератор в ПИ 67951.24.47 по КК на с. Соколово, Община Балчик.

             Заявление вх. № УТ-2117-36/ 12.05.2022 г. от „Вятърен парк Добруджа 2“ ЕООД за одобряване на проект за ПУП- ПП за изграждане на Вятърен генератор в ПИ 67951.24.41 по КК на с. Соколово, Община Балчик.

             Заявление вх. № УТ-2117-37/ 12.05.2022 г. от „Вятърен парк Добруджа 2“ ЕООД за одобряване на проект за ПУП- ПП за изграждане на Вятърен генератор в ПИ 67951.24.44 по КК на с. Соколово, Община Балчик.

             Заявление вх. № УТ-2117-38/ 12.05.2022 г. от „Вятърен парк Добруджа 2“ ЕООД за одобряване на проект за ПУП- ПП за изграждане на Вятърен генератор в ПИ 67951.13.52 по КК на с. Соколово, Община Балчик.

             Заявление вх. № УТ-2117-39/ 12.05.2022 г. от „Вятърен парк Добруджа 2“ ЕООД за одобряване на проект за ПУП- ПП за изграждане на Вятърен генератор в ПИ 67951.24.50 по КК на с. Соколово, Община Балчик.

             Заявление вх. № УТ-2117-40/ 12.05.2022 г. от „Вятърен парк Добруджа 2“ ЕООД за одобряване на проект за ПУП- ПП за изграждане на Вятърен генератор в ПИ 67951.15.60 по КК на с. Соколово, Община Балчик.

             Заявление вх. № УТ-2117-41/ 12.05.2022 г. от „Вятърен парк Добруджа 2“ ЕООД за одобряване на проект за ПУП- ПП за изграждане на Вятърен генератор в ПИ 67951.16.44 по КК на с. Соколово, Община Балчик.

             Заявление вх. № УТ-2117-42/ 12.05.2022 г. от „Вятърен парк Добруджа 2“ ЕООД за одобряване на проект за ПУП- ПП за изграждане на Вятърен генератор в ПИ 67951.54.73 по КК на с. Соколово, Община Балчик.      
            Справка и допълнителна информация може да получите в стая № 004 в сградата на Община Балчик и сайта на Община Балчик.

            На основание чл. 128. ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация. 

Прикачени файлове: