• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

1.Заседание на Постоянната комисия по обществен ред, сигурност и транспорт на 26.07.2022г./ вторник/ от 17:00 часа;

2.Заседание на Постоянна комисия по образование, култура и младежки дейности   26.07.2022г./вторник/ от 17:30 часа;

3.Заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове на 26.07.2022г./ вторник/ от 17:45 часа;

4.Заседание на Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология  на 26.07.2022г./вторник/ от 18:00 часа;