публикувано 05.07.2022 г.


ПОКАНА

На основание чл.140., ал.4 от Закона за публичните финанси

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА,


Представям на Вашето внимание отчета за касово изпълнение на бюджета и средства на европейския съюз (СЕС) към 31.12.2021 г.

Каня Ви на 21.07.2022 г. от 14.00 часа в заседателната зала в сградата на Община Балчик, където ще се проведе публично обсъждане по настоящия отчет.

Отчета на Община Балчик за 2021 г. е публикуван на сайта на общината на адрес: http://www.balchik.bg/bg/infopage/40С уважение,

НИКОЛАЙ КОЛЕВ
Председател на
ОбС-Балчик
Прикачени файлове: