• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 20.06.2022 г.

Обявено огнище на болестта ,, Инфлуенца „А" (птичи грип) на територията на Област Добрич


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОС ПОДА,

Във връзка с обявено огнище на болестта „Инфлуенца „А" (птичи грип) на територията на Област Добрич, приложено Ви изпращаме Заповед № РД 11-1186/10.06.2022 г. на Изпълнителния директор на БАБХ.

Приложената заповед следва да се сведе до знанието на всички кметове и кметски наместници в населените места в съответната община, както и да се постави на видно място в общината и респ. да се публикува на ел. страница (при наличие на такава) на общината/областната администрация, за незабавно и стриктно изпълнение на мерките посочени в заповедта определени за ограничаване и ликвидиране на болестта Инфлуенца „А" и „Нюкасълска болест по птиците".

Изпълнителния директор на БАБХ.

Прикачени файлове: