• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


Правно основание

чл. 71 от ЗМДТ

Необходими документи

Декларацията се попълва от името на всички собственици.

Срокът за подаване е 31 октомври на предходната година!

Срок за изпълнение

при подаване

Цена на услугата

 -

Място за подаване и получаване на документа

Общинска данъчна служба  - стая №211

+359 579 7 28 49

Отговорност за изпълнение

Гл./ст./инспектор ревизор приходи от отдел "Общинска данъчна служба"