• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


1.СПРАВКА ЗА ЛИЧЕН ЛЕКАР ПО ЕГН:

https://services.nhif.bg/references/gpSearch/generalPractitioner.xhtml

2.СПРАВКА ЗА ПАЦИЕНТСКО ДОСИЕ - С ЦИФРОВ СЕРТИФИКАТ/С УНИКАЛЕН КОД ЗА ДОСТЪП/С ПИК НА НАП

https://pis.nhif.bg/main/

3.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИТЕ

https://www.nhif.bg/page/patients

4.СПРАВКИ

4.1.Търсене на общопрактикуващи лекари, сключили договор с НЗОК, с възможност за избор на област и населено място.

https://services.nhif.bg/references/lists/opl.xhtml

4.2.Търсене на лекари специалисти, сключили договор с НЗОК, с възможност за избор на област, населено място и специалност.

https://services.nhif.bg/references/lists/specialists.xhtml

4.3.Търсене на лекари по дентална медицина, сключили договор с НЗОК, с възможност за избор на област, населено място, договорен пакет и специалност.

https://services.nhif.bg/references/lists/dentists.xhtml

4.4.Търсене на болници с възможност за избор на област, община и клинична пътека, заплащана от НЗОК.

https://services.nhif.bg/references/lists/hospital.xhtml

4.5.Търсене на болници с възможност за избор на област, община и високоспециализирана дейност.

https://services.nhif.bg/references/lists/hss.xhtml

4.6.Търсене на аптеки с възможност за избор на област, община и отпускани лекарствени средства.

https://services.nhif.bg/references/lists/pharmacies.xhtml

4.7.Търсене на лечебни заведения, извършващи лабораторни изследвания с възможност за избор на област, община и вид лабораторно изследване.

https://services.nhif.bg/references/lists/labTests.xhtml