• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

„МБАЛ - Балчик“ ЕООД обявява конкурс за длъжността  „Началник отделение“ на следните отделения: 1. „Акушеро – гинекологично“; 2. „Детско отделение“; 3.„Неврологично отделение“; 4. „Вътрешно отделение“;  5. „Хирургично отделение“;

Конкурсът ще се проведе на 03.06.2022 г. от 10:30 ч. в  заседателната зала на МБАЛ, а заявления и документи за участие ще се приемат до 27.05.2022 г.  всеки делничен ден от 08:00 до 15:00 ч. в администрация на „МБАЛ – Балчик“ ЕООД . 

Необходими документи за участие в конкурса: Заявление за участие в конкурса; CV (Автобиография); Копие от Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” по специалността, по съответната обособена позиция от конкурса; Копия от други удостоверения за повишаване на квалификацията (ако има  такива); Копие от трудова книжка за удостоверяване на посочените изисквания за  професионален опит; Удостоверение за членство в Българският лекарски съюз - копие; Проект на тема: „Управление на стационарно отделение, в съответствие с изменящата се актуална нормативна уредба в сферата на здравеопазването за тригодишен период, с цел осигуряване на ефективен мениджмънт“.