• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


СПОРТНИ КЛУБОВЕ:


1. МОРСКИ КЛУБ БАЛЧИК

Вид спорт: ветроходство

Председател: Александър Славчев

Представляващ: Николай Станев

Адрес: гр. Балчик, ул. "Черно море" № 45

Телефон за контакти: 0888/87 00 98

и-мейл: mk_balchik@abv.bg

Регистрация: Решение № 266/19.08.2008 г.

Удостоверение на Министерство на младежта и спорта №: 42/10.07.2019 г.

facebook:  https://m.facebook.com/NauticalClubBalchik


            

Морскят клуб в град Балчик е създаден през 1946 година и през 2016 година отбеляза своята достойна 70-годишнина. Той е първият в страната клуб, построил собствена сграда през 1965 год. и яхтено пристанище през 1985 год. През годините на съществуването му в него са обучени хиляди младежи-донаборници за ВМС. Ежегодно са подготвяни и по 70-80 души за капитан-лодкари.

Най-големите си успехи Морският клуб постига в дисциплините на морския спортен многобой /МСМ/. Многократен носител е на титли „Републикански шампион”  за жени и мъже. Морският клуб – Балчик даде на българския спорт 35 майстори на спорта, над 20 национални състезатели, стотици разрядници и хиляди младежи, обучени в морските дисциплини.

Морски клуб Балчик е член е на БФВ - Българска федерация по ветроходство.

От години се провежда  “Балчишка” регата за килови яхти съвместно с два румънски клуба.

Основната цел на Морски клуб – Балчик е да подготвя деца, да се популяризира спортът и да се привлекат повече млади хора, които да намират в морето и ветроходния спорт своята реализация и житейско бъдеще.

Треньорът Александър Славчев, който работи с малките деца и участва във всички регати, предназначени за тях и за малките им плавателни съдове. През първото полугодие треньорът работи с 9-13 бр. начинаещи и 14-18 бр. напреднали деца, на възраст от 7 до 18 г. 

Морски клуб Балчик предлага ветроходни курсове за деца и юноши между 6 и 18 години.

През годините клубът е натрупал множество отличия и медали от национални първенства, балканиади и европейски първенства.

Морският клуб е взел участие през 2016 г. в почти всички регати от Спортния календар на Българската федерация по ветроходство - Състезателите по ветроходство са взели участие в 13 големи състезания, а спечелените от тях отличия - 25.

През 2020 г. със­те­за­те­ли­те от пред­ста­ви­тел­ния от­бор учас­тва­ха на 14 със­те­за­ния от ка­лен­да­ра на Бъл­гар­ска­та фе­де­ра­ция по вет­ро­ход­ство (БФВ) - с две по­ве­че, от­кол­ко­то през 2019 го­ди­на. Спе­че­ли­ха об­що 51 ме­да­ла - 22 злат­ни, 13 сре­бър­ни и 16 брон­зо­ви. От­ли­чия­та през пред­ход­на­та го­ди­на са 32, е равносметката на председателя на клуба Алек­сан­дър Слав­чев във връз­ка с на­ча­ло­то на дет­ско-юно­шес­кия със­те­за­те­лен се­зон и пла­но­ве­те за нас­тоя­ща­та.

Кри­те­рий за доб­ро­то раз­ви­тие и фор­ма на със­те­за­те­ли­те от пред­ста­ви­тел­ния от­бор за 2020 го­ди­на е об­щият брой спе­че­ле­ни точ­ки към БФВ, кой­то е 9716 точ­ки, сре­щу 4698 за 2019-а. То­ва ги на­реж­да на тре­то мяс­то от 32-та клу­ба, част от БФВ. През 2020 го­ди­на МК Бал­чик има кар­то­те­ки­ра­ни 59 със­те­за­те­ли към фе­де­ра­ция­та (26 през пред­ход­на­та го­ди­на).

Из­пра­ща­т най-доб­рия със­те­за­те­лен се­зон в ис­то­рия­та на Мор­ски клуб - Бал­чик, 51 ме­да­ла, 9716 точ­ки. 

Със­те­за­те­ли от клуба са ре­пуб­ли­кан­ски шам­пио­ни в клас Ял-6 и клас ОРС, ре­пуб­ли­кан­ски ви­це­шам­пио­ни в кла­со­ве­те IRC, Ка­дет (мла­де­жи и де­вой­ки), 420 (мла­де­жи) и Ла­зер Стан­дарт (мъ­же) и брон­зо­ви ме­да­лис­ти в клас Ла­зер 4.7. Най-ус­пе­шен е и се­зо­нът от глед­на точ­ка на брой за­пи­са­ни и тре­ни­ра­щи де­ца в клу­ба към 2020 година - 54, кое­то ги пра­ви най-ма­со­во по­се­ща­ван вет­ро­хо­ден клуб в стра­на­та.

През 2021 г. бе проведено Осмото издание на ветроходната регата "Dobrogea Cup" в залива пред Балчик и приключи след два състезателни дни с отборна победа за домакините от Морски клуб Балчик. В комплексното класиране те събраха 19 т., следвани от СК "Черно море Бриз"-Варна с 10 и NC Constanta с 5 т.
2. КЛУБ ЗА ВОДОМОТОРЕН СПОРТ "ДИОНИС-95"

Вид спорт: водомоторен спорт и аквабайк

Председател: Петър Атанасов

Адрес: гр. Балчик, ж.к. Балик, бл. 12, вх. Б, ет. 6, ап. 17

Телефон за контакти: 0887/48 14 26

Регистрация: Решение № 2068/11.09.2006 г.

Удостоверение на Министерство на младежта и спорта №: 272/20.11.2019 г.3. СПОРТЕН КЛУБ ПО ТЕНИС НА МАСА "БАЛЧИК"

Вид спорт: тенис на маса

Председател: Иван Ефтимов

Адрес: физкултурният салон на ОУ "Св.Св Кирил и Методий", гр. Балчик

Телефон за контакти: 0898730825

Регистрация: Решение № 280/23.09.2008г.


История и настояще

Началото на спорта – „Тeнис на маса” в гр. Балчик може да се каже, че съвпада със създаването на спортен клуб „Черноморец“, където заедно с водните спортни клубове и пъргави спортове като футбол, волейбол, баскетбол и др., тенисът на маса намира своята ниша.

Предвид необходимостта от закрити помещения, специфични съоръжения и условия, които липсваха, този спорт беше игнориран и загуби присъствието си в града. 

За възраждането му отново в гр. Балчик, може да се сочи 2006-2007 г., когато в действащата фитнес зала, стопанисвана от Веселин Боев, в една неизползваема ниша от помещението, беше поставена една тенис маса, която в последствие се оказа притегателен център за много хора, които обичат и са упражнявали този спорт. Това роди и идеята да се създаде и регистрира СК „Тенис на маса“ гр. Балчик в националната федерация през 2008 г. с председател д-р Детелин Каменов.

           

                                                           Албена - 2020 година

Обособеният клуб с активни 20-23-ма членове, се нуждаеше от подходящи условия и стандартни съоръжения, за да развива своята дейност, за която клубът получи помощ от Община Балчик и разбирането на ръководството на уч-ще „Антим I“ с директор П. Петров, които са предоставяли училищния спортен салон за ползване след училищните занимания.

Закупени бяха две професионални тенис маси, които бяха начало за бъдещи успехи.

От 2011 г. клубът премести дейността си в уч-ще „Св.Св. Кирил и Методий“ при още по-добри условия и радушното посрещане на директора г-н Николов.

По настоящем в клуба участват членове от 16 до 81 годишна възраст, а тренировките се извършват всеки понеделник, сряда и петък от 17:00 до 19:00 часа.

           Тренировка в спортния салон на уч-ще "Св.Св. Кирил и Методий" - гр. Балчик

Добрите условия и амбициозната подготовка на участниците в клуба бяха основание за активно участие в организираните състезания на Българската федерация по тенис на маса - ветерани, също така и в международни турнири в България и чужбина.

През 2019 г., на 47-тото Държавно първенството по тенис на маса за ветерани в курорта Албена, участваха общо 144 тенисисти. Те излъчиха първенците в 7 мъжки и 4 дамски възрастови групи. 

Борис Червенков от гр. Балчик стана национален шампион на България по тенис на маса. Отличието той завоюва във възрастовата група 75-79 години, а на финала победи арх. Георги Михайлов.

Бившият кмет на гр. Балчик - Красимир Михайлов, който също е съзтезател тенисист, бе възнаграден с бронзов медал в групата 60-64 години.

Червенков става първенец за 12-и път, като винаги е сред водещите в своята възрастова група.

През 2016 г., по повод 75-тия рожден ден на Борис Червенков, в градската галерия на гр. Балчик, бе изложена негова изложба от медали, купи и отличия през годините.

Изложени бяха повече от 70 медала, 45 купи, завоювани на международни, републикански и световни турнири през последните 12 години. 

Борис Червенков има участия в три световни първенства – през 2009 г. в София, през 2011 в Турция, 2014 – в Бирмингам.

                        

                                                             Борис Червенков


Участия и резултати:


1. Борис Червенков 

    Световно първенство - София – 2009 г. – 2-ро място.

    2011 г. – Истанбул – 3-то място.

    2013 г. – Бирмингам – 5-то място

    Участие в Англия.


2. Мирон Дмитриев – Европейско първенство – Антверпен – 2019 г.


3. Балканиада – гр. Пловдив - 2014 г.

              Борис Червенков – 1-во място

              Арх. Г. Михайлов – 2-ро място

              Двойки: Б. Червенков и Г. Михайлов – 1-во място


4. Държавни първенства „Мастер Федерация“

    Индивидуално:

   - Борис Червенков – 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020 г. – 1-во         място 

   - Арх. Г. Михайлов – 2014, 2016, 2017, 2019 г. – 2-ро място,

     2018, 2020 г. – 3-то място. 

     Двойки:

   - Борис Червенков и и арх. Г. Михайлов – 2012, 2014, 2015, 2020 г. – 1-во място,

     2013, 2016, 2017, 2019 г. – 2-ро място.


   - Красимир Михайлов – 2019 г. – 3-то място, 2020 г. – 2-ро място – индивидуални,

     2021 г. – 3-то място индивидуални.

     Двойки: 2019 и 2021 г. – 1-во място.


     Отборно: 75+ г. – 2017, 2019, 2020 г. – 1-во място, 2018 г. – 2-ро място.

                    60+ г. – 2020 г. – 2-ро място.


5. Международен турнир „Фенербахче“ в Истанбул, Турция:

  - Борис Червенков – 2011 г., индивидуални – 3-то място.

    2013, 2014, 2015, 2019, 2021 г. – 1-во място.

  - Арх. Г. Михайлов – 2011 г. – 2-ро място.

    При двойките: Б. Червенков и арх. Г. Михайлов – 2011 г. – 3-то място.

                          Награждаване в Турция на Борис Червенков - 1-во Място

                                  Албена ДИП май 2021 - 50+ двойки - 1-во Място                          

             

             

Медали за Добрич и Балчик на Държавното първенство по тенис на маса за ветерани в Албена


Това са част от престижните участия на състезателите от СК ТМ „Балчик“ и постигнатите резултати.

СКТМ „Балчик“ е в прекрасни взаимоотношения със спортните клубове в съседните градове – Варна, Добрич, Шумен, Каварна, Силистра и Шабла, като се уважава всяко тяхно състезание.

В заключение, председателят на спортния клуб - Иван Ефтимов благодари за отличните условия, които управата от у-ще „Св.Св. Кирил и Методий“ предоставят.

 


4. СПОРТЕН КЛУБ ПО ЛЕКА АТЛЕТИКА "ЧЕРНО МОРЕ-2005"

Вид спорт: лека атлетика

Председател: Десислава Белева Андреева

Адрес: гр. Балчик, ул. "Иречек" № 12

Телефон за контакти: 0887/96 41 06

и-мейл: hammer1@abv.bg

Регистрация: Решение № 1584/25.07.2005г.

Удостоверение на Министерство на младежта и спорта №: 325/26.11.2019 г.

facebook:  https://m.facebook.com/BALCHIKSKLA


Спортен клуб по лека атлетика "Черно море-2005" е член на БФЛА (Българска федерация по лека атлетика). Благодарение на упорития труд на треньори и състезатели, подкрепата от родители, приятели, Община и Министерството на младежта и спорта, днес клубът по лека атлетика са водещи в хвърлянията на България, завоювайки множество отличия, медали и награди.

В клуба се развиват дисциплини като хвърляне на чук, на диск, на копие и тласкане на гюле.

 

             

                 Десислава Белева Андреева - председател и Андриан Андреев - треньор

През 2014 г. Балчик бе отличен домакин на национален и балкански шампионат по спортно ходене за всички възрастови групи. 

През същата година, за трети пореден път, спортист №1 е националният шампион на България в дисциплината мятане на чук за мъже Айхан Апти. Той получи отличието си от друг изтъкнат състезател, създаден в балчишкия клуб – Здравко Димитров. Подгласник на Апти бе чукохвърлячът Даниел Джахани, носител на бронзово отличие от балканския шампионат за юноши и девойки старша възраст в Серес (Гърция).

                                                                    Айхан Апти

В ТОП 3 на балчишките атлети за втора година бе желязното момиче Екатерина Димова, която през 2014 г. подобри собствения си национален рекорд в дисциплината мятане на чук за девойки младша възраст.

През 2016 година Айхан Апти стана републикански шампион в хвърлянето на чук за мъже на националното първенство, което се провежда на стадион “Васил Левски” в София. Възпитаникът на Андриан Андреев изпрати уреда на 65.67 метра в най-добрия си опит. Сребърният медал отиде в ръцете на съотборника му Здравко Димитров, който записа 60.67 м.

През 2017 година Айхан Апти  спечели първата дисциплина на международния атлетически турнир "Нови звезди", който се проведе на стадиона на НСА в София. Той триумфира в хвърлянето на чук при мъжете с 68.35 метра и постигна най-добрия си резултат в третия опит. Втори се нареди съотборникът му Борис Йорданов с 57.90 м, а трети остана друг представител на балчишката школа - Даниел Файаз с 57.65 м.

И тримата състезатели са възпитаници на Андриан Андреев.

През 2017 г., в хвърлянето на чук при жените победа записа Екатерина Димова.

Тя стигна до първото място с постижение от точно 50.00 метра. 

Утвърдена при жените, тя има в актива си две шампионски титли на чук от национални първенства и бронзови отличия на диск и копие от турнири. През 2020 година, Екатерина Димова заслужи купата на чук за четвърта поредна година на Националния шампионат по хвърляния в Балчик. Тя победи с достижение от 48.72 метра.

   

                                                     Екатерина Димова и Айхан Апти

               

През 2020 г. - три златни, един бронзов медал и изключително добри класирания спечелиха балчишките атлети на провелия се в София НШ за мъже и жени.

Състезателят на СКЛА "Черно Море 2005" – Балчик, Валентин Андреев, който бе едва на 18 години, спечели първата си национална титла в хвърлянето на чук за мъже. Това националът направи на първенството в София през 2020 година. 

                

                         Валентин Андреев е Атлет №1 на СКЛА "Черно море-2005" за 2020 г.

За пета поредна година той е атлет номер 1.

През 2021 г. от държавни първенства той е спечелил два златни медала - при мъжете от националния шампионат за зимни хвърляния в Русе и при юношите под 20 години в София; сребърните отличия в актива му също са две - от националния шампионат за мъже и жени във В. Търново и от Балканския шампионат за юноши под 20 години в Истанбул. Валентин е шести при младежите до 23 години на Европейската купа по хвърляния в Сплит и на Европейското първенство за юноши под 20 години в Талин. На световния шампионат в Найроби Андреев младши се класира на девето място. В актива му за годината има и първо място в турнир с подобрен национален рекорд в дисциплината хвърляне на чук за юноши под 20 години.

                            

                

   

Номер 2 е друга надежда на балчишката лека атлетика - Преслав Вълев. Колекцията му за 2021-а включва два златни медала на чук от национални шампионати за юноши под 18 години и два сребърни от турнири - на гюле (юноши под 18 г.) и чук (юноши под 20 г.). Преслав се класира на пето място на Балканския шампионат за юноши под 18 г.

През 2021 г., за 16-ти пореден път балчишкият клуб по лека атлетика "Черно море-2005" обяви своите 10 най-добри спортисти.

2021-ва година бе с най-много картотекирани състезатели, общо 46. Към клуба вече работят четирима треньори. Към Андриан Андреев и възпитаниците му Здравко Димитров и Айхан Апти се присъединява рекордьорът в хвърлянето на копие Кольо Нешев. 

През годината лекоатлетите от Белия град са завоювали общо 50 медала - 17 златни, 18 сребърни и 15 бронзови. Сред тях има сребро от балканския шампионат за юноши под 20 години в Истанбул (Турция) и 25 отличия от национални шампионати. През 2021-а към историята на клуба е добавен още един нов национален рекорд - в дисциплината хвърляне на чук за юноши под 20 години.

Освен медалите в актива на клуба има много призови класирания във финали, участие на Европейската купа по зимни хвърляния в Сплит (Хърватия), Европейския отборен шампионат в Стара Загора, Балканския шампионат за мъже и жени в Белград (Сърбия), Европейски шампионат за юноши и девойки под 20 години в Талин (Естония), Балкански шампионат за юноши и девойки под 18 години в Кралево (Сърбия), световен шампионат за юноши и девойки под 20 години в Найроби (Кения).

Всяка година изборът на 10-те най-добри атлети на клуба става все по-труден, а конкуренцията между състезателите - все по-голяма. Първият и най-важен критерий, за да влезе някой сред номинираните, е да има спечелен медал от национален шампионат (НШ). 

Николета Стойкова е първа на чук при девойките под 18 години на шампионата по зимни хвърляния и на турнир при девойките под 20 години. В двете възрасти има и по едно второ място в същата дисциплина от държавни първенства.

Шампионът на България в мятането на диск за 2022 година Христо Банков (СКЛА Черно Море 2005 - Балчик) спечели втора титла в рамките на седмица. На националния шампионат по лека атлетика за мъже и жени в зала, Банков се наложи в тласкането на гюле с личен рекорд от 17.97 метра. 

                  

                                                                        Христо Банков

                         

                   

   
5. ФУТБОЛЕН КЛУБ "ЧЕРНОМОРЕЦ"

Вид спорт: футбол

Председател: Симеон Симеонов

Треньор: Бойко Каменов

Адрес: гр. Балчик, ул. "Дионисополис" № 2

и-мейл: chernomoretz100@abv.bg

Телефон:

Удостоверение на Министерство на младежта и спорта №: 1332/27.01.2020 г.

facebook: https://www.facebook.com/Chernomorets1919/


През 1957 г., след поредната реформа в спорта, доброволните спортни организации в гр. Балчик са трансформирани в дружество за физическа култура и спорт „Черноморец“.

През 1985 г. футболът се отделя от другите спортове на дружеството и се обособява като футболен клуб „Черноморец“, който започва да се развива самостоятелно.

В периода 9 ноември 2014 – 27 март 2016 г., под ръководството на старши треньора Георги Иванов – Геша, „Черноморец“ печели последователно 37 мача в Североизточната „В“ АФГ, което през сезон 2015/16 г. го прави пръв в крайното класиране.


През сезон 2016/17 г. „Черноморец“ е с 24 победи, 4 равни мача и без допусната загуба, отново завършва първи в Североизточната Трета АФЛ, печелейки за четвърти път промоция за втора дивизия. Едновременно с това, на 25 май 2017 г., „Черноморец“ печели Купата на аматьорската футболна лига, след победа на финала с 3:0 над „ЦСКА 1948“ – София, на стадион „Трейс арена“ в Стара Загора.

През сезон 2017/18 г. Черноморец успява да запази мястото си в единната, формат – 16 отбора Втора ПФЛ, с което на практика постига най-доброто класиране на клуба в историята му.

           6. СПОРТЕН КЛУБ "АДМИРАЛ"

Вид спорт: трап, двоен трап и скийт

Представляващ: Димитър Иванов 

Адрес: гр. Балчик, ул. "Черно море" № 37

Телефон: 088 578 8887

Удостоверение на Министерство на младежта и спорта №: 2182/19.03.2020

facebook:  https://m.facebook.com/ShootingRangeAdmiral


Димитър Иванов е създател, председател,

треньор и собственик на спортен клуб "Адмирал" (Shooting Range Admiral),

член на управителния съвет на БФТС -

Българска федерация по трап, двоен трап и скийт.

Спортен клуб "Адмирал" е създаден през 2013 г.

Развива целогодишна дейност.

"Трап", "Двоен трап" и "Скийт" са олимпийски стрелкови дисциплини.

Стрелбата в тези дисциплини, известна в миналото като

"ловна стрелба", е олимпийски спорт, включващ стрелба с огнестрелно оръжие по специални летящи мишени,

известни още като асфалтови панички.

Всяка една от дисциплините е коренно различна, както по използвана материална база, така и по използвано оръжие и боеприпаси.

    

 

През годините, СК "Адмирал - гр. Балчик, е натрупал множество отличия и престижни постижения чрез участията си в републикански и международни турнири.

Разполага с опитни треньори, като един от тях е от Швейцария, развиват се дисциплините "Пистолет" и "Динамична стрелба". Дисциплината „Динамична стрелба“ представлява последователно поразяване на предварително наредени сцени с няколко различни мишени и препятствия. Мишените се нареждат в различни комбинации и на различно разстояние. Редуват се големи и малки мишени (хартиени и метални), като целите могат да се виждат изцяло или пък да се виждат само части от тях. Всеки състезател трябва да обходи сцената и да порази мишените за възможно най-кратко време. 

 

Препоръчително е в клуба да се записват деца, навършили поне 11 годишна възраст.

Уменията, които този вид спорт развива у членовете и участниците на клуба са: дисциплина, мъжество, наблюдателност, съсредоточаване, концентрация, точност, прецизност, бързина, скорост, отговорност и др.

Към настоящия момент, СК "Адмирал" има около 15 активни състезатели, като 4-ма от тях са в Топ - 20.7. ШАХМАТЕН КЛУБ


Вид спорт: Шах

Председател: Красимир Иванов Кирчев

Адрес: ул."Дионисополис" № 3

Телефон за контакти:

0579/7 48 11, 0885/01 14 06

и-меил: krassiki73@abv.bg

Регистрация: Решение № 298/03.11.2008 г.


Клубът е основан през 2008г.

Залата за игра се намира на ул."Дионисополис" 3.

От основаването си, ШК ''Балчик" е организирал множество открити детски и градски първенства.

Приблизително между 100-150 турнира. Състезателите към клуба са постигали значими успехи. Част от тях са:

1. Найден Добрев - шампион на България за юноши до 20 г., двукратен балкански шампион, многократен победител на областни и зонални първенства за деца, юноши и мъже.

                         

                                                                Найден Добрев

2. Румен Петров - шампион на България за деца до 14 г.

3. Венцислав Николов - областен и градски първенец, участник на републикански първенства - с класирания в топ 6 на България.

                         

                                                           Венцислав Николов

4. Александър Станчев - победител на Открития шампионат на България при участие на 136 човека. Градски шампион, участник в множество международни състезания.

5. Пламен Петров - многократен градски първенец, трикратен областен и зонален шампион за деца и юноши. Победител на турнири в гр. Варна и на международните турнири - "Мемориал Георги Трингов" - гр. Пловдив и на турнира в КК "Албена" - в своята група по ЕЛО /шахматен коефицент/.

                         

                                                                 Пламен Петров

 

 

 

6. Валери Пенев - градски шампион, студентски първенец на гр. Варна, участник на международни и републикански състезания.

7. Райчо Милев /Професора/ - победител на детски турнири в гр. Варна, участник на редица турнири в България.

                          

                                                            Райчо Милев - Професора

8. Даниил Енчев - училищен шампион, първенец за деца до 12 г. на турнири в гр. Варна.

                          

                                                                   Даниил Енчев

 

 

        Държавно индивидуално първенство по шахмат за юноши и девойки 12-20 г. (2022 г.)

                                       

                             Красимир Иванов Кирчев - председател на шахматния клубСпортните успехи на Балчик


Интересно е да се знае, че освен популярните туристически атракции и културни събития, този малък черноморски град - Балчик, има и значими спортни достижения, с които с право се гордее.

Ежегодно в бюджета на Община Балчик се залагат средства за издръжка на футболните, баскетболните и лекоатлетическите клубове, както и за провеждане на общински състезания между ученическите спортни клубове. 

Представителният спортен комплекс на к.к. „Албена” съдържа всичко необходимо за професионално и любителско практикуване на широк диапазон летни спортове.

Яхтеното пристанище на Балчик е добра база за водни спортове и атракции. 

Два от най-успешните спортни клубове в Балчик са - Морски клуб „Балчик“ и Спортен клуб по лека атлетика „Черно море-2005“.


Морски клуб „Балчик“ има славна история. Създаден е през 1946 г., а след известно прекъсване през 90-те години, през 2007 г., дейността му е възобновена – обучение на деца и младежи в тънкостите на ветроходния спорт и в ценностите на морската култура.

Най-малките ветроходци са на 8 години. Те започват с клас „Оптимист“, в който се учат основите на ветроходството.

Ежегодно в клуба се обучават между 30 и 40 деца на възраст от 8 до 18- годишна възраст. 

10-те най-добри от тях изграждат отбора, който представя страната на състезания у нас и в чужбина.

В МК „Балчик“ държат на традициите и приемствеността между поколенията, затова не е чудно, че треньорът на ветроходците Александър Славчев е един от първите възпитаници на клуба след възобновяване на дейността му.

Извън подготовката на млади ветроходци, клубът развива много успешно и килово ветроходство, като организира едно от големите ветроходни събития в Черно море – международната регата „Посейдон“ – Балчик, която събира ежегодно 60-70 яхти.

За децата пък е регатата „Добруджа къп“, която се провежда на разменено гостуване с румънския клуб Clubul Nautic Roman.

Клубът участва традиционно и в най-старата регата в България - “3-ти март“.


Друго престижно участие от историята на МК „Балчик“ е плаването по пътя на Христофор Колумб в Атлантическия океан през 2016 г. Тогава, с яхта Blue Magic, тимът на клуба заема четвъртото място в трансатлантическата регата ARC Atlantic Rally for Cruisers, от Канарските до Карибските острови. Достойно постижение на връх 70-годишния юбилей.


Спортен клуб по лека атлетика „Черно море-2005“ е учреден на 5 юли 2005 г. с насоченост към атлетическите хвърляния. Първи треньор в клуба и един от основателите му е Андриан Андреев, а през последните години с него работят и двама негови възпитаници – Здравко Димитров и Айхан Апти.

От основаването на клуба досега постиженията на балчишките спортисти и треньори ги нареждат сред водещите за страната.