• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА БАЛЧИК ЗА ПЕРИОДА 2021 - 2028 ГОДИНА

Програмата е приета с решение № 463 от протокол № 29 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 21.01.2022 г. 

Прикачени файлове: