• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

месец месечен отчет (ZIP) публикуван на:Отчет на капиталовите разходи  (ZIP) публикуван на:
януари 11.02.2022 г.
09.03.2022 г.
февруари 09.03.2022 г.
09.03.2022 г.
март 19.04.2022 г.
12.04.2022 г.
април 11.05.2022 г.
09.05.2022 г.
май 14.06.2022 г.
08.06.2022 г.
юни 13.07.2022 г.
19.07.2022 г.
юли 09.08.2022 г.
08.08.2022 г.
август 13.09.2022 г.
09.09.2022 г.
септември 18.10.2022 г.
19.10.2022 г.
октомври 11.11.2022 г.
08.11.2022 г.
ноември 12.12.2022 г.
09.12.2022 г.
декември 20.01.2023 г.
23.01.2023 г.

тримесечие

отчет (ZIP) публикуван на:

Отчет на капиталовите разходи  (ZIP) публикуван на:

първо 19.04.2022 г.
12.04.2022 г.
второ 08.08.2022 г.
19.07.2022 г.
трето 18.10.2022 г.
19.10.2022 г.
четвърто 09.03.2023 г.
23.01.2023 г.