ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 
 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че със заповед № 1589/ 21.12.21 г. е допуснато изработването на ПУП-ПЗ за ПИ 02508.9.527 по КК на гр. Балчик, м-т. „Кулака", общ. Балчик, в съответствие с параметрите на устройствена зона съгласно ОУП за Вилно застрояване "Ов", съгласно преписка с  вх.  № УТ-2060-20/19.11.21 г. 


Прикачени файлове: