ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 
 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че със заповед № 1368/ 08.11.21 г. е допуснато изработването на ПУП- Парцеларен план за имот № 73095.23.14 настоящ идентификатор № ПИ 73095.23.62 по КК  на с. Тригорци, с цел увеличаване на параметрите на издаденото разрешение за строеж № 32/06.04.2012 г. на гл. архитект на Община Балчик по отношение на височина на кулата, диаметър на ротора и номиналната мощност на ветрогенераторите, във връзка с променени инвестиционни намерения по време на строителството, предвид модернизирането на технологиите при изграждането им, съгласно преписка с  вх.  № УТ-2002-31/ 30.09.21 г. 


Прикачени файлове: