• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ИНФОРМАЦИЯ


Председателят на Комисията за регулиране на съобщенията е предоставил годишен доклад и брошурата за 5G, която e публикувана на страницата на комисията: https://crc.bg/bg/rubriki/665/5-g