• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка с предстоящите избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 год., Ви уведомяваме, че списъкът с адресите на избирателните секции е публикуван в web site на ЦИК https://www.cik.bg/bg/pvr-ns14.11.2021/izbiratelite и web site на Община Балчик http://www.balchik.bg/bg/infopage/4014


Секция

Населено място код

Населено място

Адрес

001

02508

ГР.БАЛЧИК

ТИЦ"Мелницата",пл."Кап.Георги Радков"№1

002

02508

ГР.БАЛЧИК

ТИЦ"Мелницата",пл."Кап.Георги Радков"№1

003

02508

ГР.БАЛЧИК

СУ "Хр.Ботев" ул."Черно море" № 40

004

02508

ГР.БАЛЧИК

СУ "Хр.Ботев" ул."Черно море" № 40

005

02508

ГР.БАЛЧИК

СУ "Хр.Ботев" ул."Черно море" № 40

006

02508

ГР.БАЛЧИК

ОУ"Св.Св.Кирил и Методий"  ул."Хр.Ботев"№ 6

007

02508

ГР.БАЛЧИК

ОУ "Антим I "  ул."Дунав" № 16

008

02508

ГР.БАЛЧИК

ОУ "Антим I "  ул."Дунав" № 16

009

02508

ГР.БАЛЧИК

ДГ "Братя Мормареви"  ул."Асен Петков" №16

010

02508

ГР.БАЛЧИК

ДГ "Братя Мормареви"  ул."Асен Петков" №16

011

02508

ГР.БАЛЧИК

ОУ "Антим I "  ул."Дунав" № 16

012

02508

ГР.БАЛЧИК

ОУ"Св.Св.Кирил и Методий"  ул."Хр.Ботев"№6

013

02508

ГР.БАЛЧИК

ОУ"Антим I" ул."Дунав" № 16

014

02508

ГР.БАЛЧИК

ОУ"Антим I" ул."Дунав" № 16

015

02508

ГР.БАЛЧИК

МБАЛ ул."Д-р Златко  Петков" № 34

016

03174

С.БЕЗВОДИЦА

Клуб  ул."Девета" № 7

017

04515

С.БОБОВЕЦ

Клуб ул."Първа"  № 6

018

18160

С.ГУРКОВО

бившо училище ул."Възход" № 1

019

23769

С.ДРОПЛА

Клуб РПК ул."Стара планина" № 1

020

24387

С.ДЪБРАВА

Клуб  ул."Първа" № 22

021

31245

С.ЗМЕЕВО

Клуб ул."Искър" № 38   

022

39459

С.КРАНЕВО

Физ.салон  ул."Черно море" № 7А

023

39623

С.КРЕМЕНА

Клуб  ул."Първа" № 13 

024

44882

С.ЛЯХОВО

Клуб ул."Първа" № 6

025

48982

С.ЦАРИЧИНО

Клуб ул."Девета" № 31

026

53120

С.ОБРОЧИЩЕ

СОУ"Хр.Смирненски" ул."Мусала" № 1

027

53120

С.ОБРОЧИЩЕ

СОУ"Хр.Смирненски" ул."Мусала" № 1

028

62788

С.РОГАЧЕВО

 Клуб ул."Лозар" № 22

029

58270

С.ПРЕСПА

Читалище  ул."Седма" № 12

030

66250

С.СЕНОКОС

Клуб ул."Девети септември" № 53

031

36453

С.КАРВУНА

Държавна психиатрична болница-Карвуна

032

67951

С.СОКОЛОВО

НЧ"Просвета" ул."Кирил и Методий" № 57

033

69643

С.СТРАЖИЦА

Клуб  ул."Четвърта" № 5

034

73095

С.ТРИГОРЦИ

Клуб  ул."Втора" № 14

035

77390

С.ХРАБРОВО

Клуб ул."Първа"  № 13  

036

78639

С.ЦЪРКВА

Клуб  ул."Втора" № 5А

037

02508

ГР.БАЛЧИК

СБР Тузлата

038

99958

С.ОБРОЧИЩЕ,К.К.АЛБЕНА

СБР"Медика-Албена" КК Албена


ЗА  ГР.БАЛЧИК ИМА ПРОМЯНА В АДРЕСА НА ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ:  №080300002, №080300003, №080300007, №080300008, №080300012 и №080300014


№ секция

Стар адрес

Нов адрес

080300002

гр. Балчик, ул."Дионисополис" №3 (клуб №1 Дионисополис)

гр. Балчик, пл. "кап. Георги Радков" №1

(ТИЦ Мелницата)

080300003

гр. Балчик, ул. "Страцин" № 6 (клуб кв. Изток)

гр. Балчик, ул. "Черно море" № 40

(СУ „Христо Ботев")

080300007

гр. Балчик, ул. "Средна гора" № 73 (клуб Средна гора)

гр. Балчик, ул. "Дунав" № 16

(ОУ „Антим I")

080300008

гр. Балчик, ул. "Арда" № 5

(клуб Арда)

гр. Балчик, ул. "Дунав" № 16

(ОУ „Антим I")

080300012

гр. Балчик, ул. "Варненска" 2 (клуб на военноинвалидите)

гр. Балчик, ул. "Христо Ботев" № 6

(ОУ „Св.св.Кирил и Методий")

080300014

гр. Балчик, ул."Люлин" № 1

(НЧ Васил Левски)

гр. Балчик, ул. "Дунав" № 16

(ОУ „Антим I")


Избирателните списъци ще бъдат обявени на витрините на посочените сгради.