ГРАФИК ЗА РАЗДАВАНЕ НА ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ НА СИК В ОБЩИНА БАЛЧИК НА 20.11.2021 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С ВТОРИ ИЗБОР ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ
ГРАФИК  ЗА 20.11.2021 г. № на СИК начин на гласуване Адрес на СИК
11.00 часа 80300007 СУЕМГ гр. Балчик ул. "Дунав" № 16, ОУ "Антим 1"
11.05 часа 80300008 СУЕМГ гр. Балчик ул. "Дунав" № 16, ОУ "Антим 1"
11.10 часа 80300011 СУЕМГ гр. Балчик ул. "Дунав" № 16, ОУ "Антим 1"
11.15 часа 80300013 СУЕМГ гр. Балчик ул. "Дунав" № 16, ОУ "Антим 1"
11.20 часа 80300014 СУЕМГ гр. Балчик ул. "Дунав" № 16, ОУ "Антим 1"
11.25 часа 80300009 СУЕМГ гр. Балчик ул. "Асен Петков" № 16, ДГ "Знаме на мира"-филиал "Братя Мормареви"
11.30 часа 80300010 СУЕМГ гр. Балчик ул. "Асен Петков" № 16, ДГ "Знаме на мира"-филиал "Братя Мормареви"
11.35 часа 80300012 СУЕМГ гр. Балчик ул. "Хр. Ботев" № 6, ОУ "Кирил и Методий"
11.40часа 80300006 СУЕМГ гр. Балчик ул. "Хр. Ботев" № 6, ОУ "Кирил и Методий"
11.45 часа 80300001 СУЕМГ гр. Балчик, пл. "Кап. Георги Радков" № 1, ТИЦ Мелницата
11.50 часа 80300002 СУЕМГ гр. Балчик, пл. "Кап. Георги Радков" № 1, ТИЦ Мелницата
11.55 часа 80300003 СУЕМГ гр. Балчик ул. "Черно море" № 40, СУ "Христо Ботев"
12.00 часа 80300004 СУЕМГ гр. Балчик ул. "Черно море" № 40, СУ "Христо Ботев"
12.05 часа 80300005 СУЕМГ гр. Балчик ул. "Черно море" № 40, СУ "Христо Ботев"
12.10 часа 80300015   гр. Балчик, ул. „Зл. Петков „ № 34, МБАЛ Балчик
12.15 часа 80300037   гр. Балчик, Тузлата, СБР Тузлата
       
13.00 часа 80300032 СУЕМГ с. Соколово ул. "Кирил и Методий" № 57, НЧ Просвета
13.05 часа 80300020   с. Дъбрава ул. "Първа" № 22, кметство
13.10 часа 80300030 СУЕМГ с. Сенокос ул. "Девети септември" № 53, клуб на пенсионера
13.15 часа 80300031   с. Карвуна, ДПБ/държавна психиатрична болница/
13.20 часа 80300016   с. Безводица ул. "Девета" № 7, клуб на пенсионера
13.25 часа 80300033 СУЕМГ с. Стражица ул. "Четвърта" № 5, НЧ Стефан Караджа
13.30 часа 80300017   с. Бобовец ул. "Първа" № 6, клуб
13.35 часа 80300024 СУЕМГ с. Ляхово ул. "Първа" № 6, читалище
13.40 часа 80300035   с. Храброво ул. "Първа" № 13, клуб
13.45 часа 80300034   с. Тригорци ул. "Втора" № 14, читалище
13.50 часа 80300018 СУЕМГ с. Гурково ул. "Възход" № 1, ОУ Кирил и Методий
13.55 часа 80300038   КК Албена, СБР Медика Албена
14.00 часа 80300022 СУЕМГ с. Кранево ул. "Черно море" № 7 А, физ.салон
14.05 часа 80300028   с. Рогачево ул. "Лозар" № 22, клуб
14.10 часа 80300026 СУЕМГ с. Оброчище ул. "Мусала" № 1, СУ "Христо Смирненски"
14.15 часа 80300027 СУЕМГ с. Оброчище ул. "Мусала" № 1, СУ "Христо Смирненски"
14.20 часа 80300036   с. Църква ул. "Втора" № 5 А, кметство
14.25 часа 80300025   с. Царичино ул. "Девета" № 31, кметство
14.30 часа 80300023   с. Кремена ул. "Първа" № 13, кметство
14.35 часа 80300019   с. Дропла ул. "Стара планина" №1, клуб РПК
14.40 часа 80300021   с. Змеево ул. "Искър" № 38, клуб
14.45 часа 80300029   с. Преспа ул. "Седма" № 12, читалище