• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

------

За избиратели с физически увреждания

са определени следните избирателни секции с рампи, които са най-подходящите места за гласуване на хора с увреждания:

СИК № 1 -ТИЦ- Мелницата, гр. Балчик

СИК № 9 - детска ясла ЖК "Балик", гр. Балчик

Допълнителното предназначение на съответните избирателни секции, както и входовете на сградите с такива секции, ще бъде обозначено с табели и знаци.

Съгласно чл.235, ал.3 от Изборния кодекс хората с ув­ре­де­но зре­ние или със за­т­ру­д­не­ния в при­д­ви­ж­ва­нето могат да гласуват в избрана от тях подходяща секция. Секционните избирателни комисии ще им предоставят декларация, която ще попълнят и декларират, че няма да гласуват на друго място в из­бор­ния ден на из­бо­ри­те за президент и вицепрезидент на републиката на 21.11.2021 год.

Хората нуждаещи се от помощ за придвижване до избирателните секции в деня на изборите, могат да заявят транспорт на дежурните телефони в отдел "ГРАО": 0579/71055 и 0579/71071 от 7.00 часа до 18.00 часа в изборния ден 21.11.2021 год.

-----

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

         Във връзка с предстоящите избори за президент и вицепрезидент на републиката на 21.11.2021 год. Ви уведомяваме,  че има промяна в адреса на шест избирателни секции в гр.Балчик:

1) № 080300002 е преместена от клуб Дионисополис в ТИЦ Мелницата на адрес гр.Балчик, пл."Кап. Георги Радков" № 1. Избирателният списък ще бъде обявен на витрината на ТИЦ Мелницата/служебен вход с подход от ул."Приморска"/

2)080300003 е преместена от клуб Изток в СУ „Христо Ботев" с адрес  гр.Балчик, ул."Черно море" № 40. Избирателният списък ще бъде обявен на витрината на СУ „Христо Ботев".

3) 080300007 е преместена от клуб Средна гора в ОУ „Антим I" с адрес  гр.Балчик, ул."Дунав" № 16. Избирателният списък ще бъде обявен на витрината на ОУ „Антим I".

4) 080300008 е преместена от клуб Арда в ОУ „Антим I" с адрес  гр.Балчик, ул."Дунав" № 16. Избирателният списък ще бъде обявен на витрината на ОУ „Антим I".

5) 080300012 е преместена от клуб на военноинвалидите на ул."Варненска"  в ОУ „Св.св.Кирил и Методий" с адрес  гр.Балчик, ул."Христо Ботев" № 6. Избирателният списък ще бъде обявен на витрината на ОУ „Св.св.Кирил и Методий".

6)080300014 е преместена от НЧ „Васил Левски" в ОУ „Антим I" с адрес  гр.Балчик, ул."Дунав" № 16. Избирателният списък ще бъде обявен на витрината на ОУ „Антим I".Официална интернет страница на Централната избирателна комисия