ПИ№№ 02508.90.752, 02508.90.765, 02508.755, 02508.90.756, 02508.544.644, 02508.544.612, 02508.544.613, 02508.544.615, 02508.544.616 обща площ - 633 дка.

Фотоволтаичната инсталация е в ПИ 02508.90.769 - 30 875 кв.м, НТП "Стопански двор", гр. Балчик.

Прикачени файлове: