• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Поради неотложни ангажименти Председателя на ПКБФЕЕ променя датата от 25.10.2021г. на 27.10.2021г. в 18:00часа.

1. Заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове на27.10.2021г.(сряда) от 18:00часа. часа;