• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текстаОбщина Балчик изпълнява проект "Съхраняване на културата и традициите свързани с рибарството в региона" по Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.025 Мярка МИРГ-ШКБ-2.2.1 „Възстановяване и подобряване на природното наследство, културата и спорта на рибарската територия" от Стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла - Каварна - Балчик по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Главна цел: Проектът е свързан с опазване на културните ценности на района, съхраняване на традициите свързани с рибарството и морското културно наследство, стимулиране опазването на морската среда чрез повишаване на знанията за морето. Това ще бъде постигнато чрез провеждане на Форум на изкуствата и риболова, фотоизложба "Риболов и традиции", описваща различните аспекти от живота на рибарската общност. Ще бъде организирано и провеждане на кръгла маса с тема: „Опазване на околната среда в рибарския сектор на територията на Община Балчик, Община Каварна и Община Шабла". На събитията ще има представители от общините Шабла, Каварна и Балчик.

По проекта ще бъде извършена и рехабилитация на покривната част на НЧ "Велко Ангелов -1940" с. Дропла, в което ще се проведат всички мероприятия.

 

Обща стойност: 49 905,20 лева, от които

42 419,49 лв. европейско и

7485,78 лв. национално съфинансиране.

 

Начало: 23.04.2021 г.

Край: 23.04.2022 г.