• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текстаОбщина Балчик изпълнява проект "Съхраняване на културата и традициите свързани с рибарството в региона" по Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.025 Мярка МИРГ-ШКБ-2.2.1 „Възстановяване и подобряване на природното наследство, културата и спорта на рибарската територия" от Стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла - Каварна - Балчик по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Проектът е свързан с опазване на културните ценности на района, съхраняване на традициите свързани с рибарството и морското културно наследство, стимулиране опазването на морската среда чрез повишаване на знанията за морето. Това ще бъде постигнато чрез провеждане на Форум на изкуствата и риболова, фотоизложба "Риболов и традиции", описваща различните аспекти от живота на рибарската общност. Ще бъде организирано и провеждане на кръгла маса с тема: „Опазване на околната среда в рибарския сектор на територията на Община Балчик, Община Каварна и Община Шабла". На събитията ще има представители от общините Шабла, Каварна и Балчик.

По проекта ще бъде извършена и рехабилитация на покривната част на НЧ "Велко Ангелов -1940" с. Дропла, в което ще се проведат всички мероприятия.

 

Бюджет на проекта: 49 905,20 лв.

Период на изпълнение: от 23.04.2021 г. до 23.04.2022 г.