• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


1. Постоянната комисия по обществен ред, сигурност и транспорт ще заседава на 27юли 2021г. /вторник/ в 17:00 часа;

2. Постоянната  комисия по образование, култура и младежки дейности ще заседава на 27юли 2021г. /вторник/ в 17:30 часа;