• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Поради неотложни ангажименти Председателя на ПКБФЕЕ променя датата от 27.07.2021г. на 28.07.2021г. в 17:45часа.

1. Заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове на 28 юли 2021г.(сряда) от 17:45 часа;