• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текстаО Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

 

П  О  К  А  Н  А


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 24 май 2021 година от 09.ºº часа, в КИЦ „Мелницата" в залата на 6-ти етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д н е в е н  р е д:


1. Награждаване на учители по повод 24 май 2021 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

2. Награждаване на ученици по повод 24 май 2021 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

3. Награждаване на абитуриенти с отличен успех по повод 24 май 2021 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

4. Подпомагане на училищата за организиране на тържества по повод 24 май 2021 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

5. Подпомагане на абитуриенти по повод 24 май 2021 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

6. Награждаване дългогодишни деятели в сферата на образованието и културата

Вносител: Владимир Лафазански - председател на ПКОКМД:

7. Отпускане на еднократна финансова помощ на Галин Люцканов Ганчев от гр. Балчик за издаване на книга.

Вносител: Владимир Лафазански - председател на ПКОКМД:

8. Отпускане на еднократна финансова помощ на Яна Петева Михайлова от гр. Балчик за издаване на книга

Вносител: Владимир Лафазански - председател на ПКОКМД:

9. ДругиПрисъствието Ви като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран/а/ като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.

 

 

 

 

НИКОЛАЙ КОЛЕВ, 

Председател на

ОбС-Балчик