• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Писмо на ЦИК до СИК (PDF)

09.07.2021 г. - Заповед № 855 / 09.07.2021 г. за забрана употребата на алкохол в изборните помещения

09.07.2021 г. - Заповед № 843 / 07.07.20201 г. за закриване на ИС 080300039 и 080300040


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) (PDF)

Заповед № 578 / 26.05.2021 за определяне местата за обявяване на избирателните списъци в община Балчик за произвеждане на избори за народни представители на 11.07.2021 год. (PDF)

Заповед № 557/19.05.2021 г. за образуване на избирателни секции (PDF)

Цени и условия за публикуване на агитационни материали във вестник "Балчик" (PDF)

------

Официална интернет страница на Централната избирателна комисия


     Симулатор машинно гласуване 11 юли 2021 г.     


ГЛАСУВАНЕ С МАШИНА

ГЛАСУВАНЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ


-----

РИК Добрич организира демонстрационно пробно гласуване в общинските центрове в областта

 

Три машини за гласуване бяха доставени днес в РИК Добрич и ще бъдат на разположение на гражданите в областта. РИК стартира и обученията на секционните избирателни комисии за предстоящия вот на 11 юли 2021 г.

На 05 юли (понеделник) пробно гласуване с машина ще бъде организирано и в Балчик за живеещите на територията на общината. Във времето от 13:00 ч. до 15:00 ч. машина ще бъде поставена във фоайето на НЧ „В. Левски - 1959" в Белия град, а от 15:30 ч. до 17:30 ч. - във НЧ „Паисий Хилендарски - 1870".

На свое заседание Районна избирателна комисия взе решение и изготви график за провеждане на обученията на членовете на секционни избирателни комисии във връзка с предстоящите избори за народни представители на 11.07.21 г. Решението на РИК и графика може да се види на следния адрес - https://rik08.cik.bg/ns202107/decisions/71/2021-06-28

-----

ЗАЯВЛЕНИЕ за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 7 юли 2021 г. в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, съгласно Закона за здравето.

Заявлението за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия се подава до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник - орган по чл. 23, ал. 1 от ИК, в периода от 10 дни преди изборния ден до изборния ден включително, ако преди изборния ден има подадени не по-малко от 10 заявления от избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация.

Изпращайте заявлението на ел. поща: izbori@balchik.bg

РЕШЕНИЕ на ЦИК № 350-НС от 30 юни 2021 г.


-----

Условия за гла­су­ва­не на из­би­ра­те­ли с ув­ре­де­но зре­ние или със за­т­ру­д­не­ния в при­д­ви­ж­ва­нето в из­бор­ния ден на из­бо­ри­те за народни представители на 11.07.2021 год.

За избиратели с физически увреждания са определени следните избирателни секции с рампи, които са най-подходящите места за гласуване на хора с увреждания:

СИК № 1 -ТИЦ- Мелницата, гр. Балчик

СИК № 9 - детска ясла ЖК "Балик", гр. Балчик

СИК №14 - НЧ „Васил Левски", гр. Балчик

Допълнителното предназначение на съответните избирателни секции, както и входовете на сградите с такива секции, ще бъде обозначено с табели и знаци.

Съгласно чл.235, ал.3 от Изборния кодекс хората с ув­ре­де­но зре­ние или със за­т­ру­д­не­ния в при­д­ви­ж­ва­нето могат да гласуват в избрана от тях подходяща секция. Секционните избирателни комисии ще им предоставят декларация, която ще попълнят и декларират, че няма да гласуват на друго място в из­бор­ния ден на из­бо­ри­те за народни представители на 11.07.2021 год.

Хората нуждаещи се от помощ за придвижване до избирателните секции в деня на изборите, могат да заявят транспорт на дежурните телефони в отдел "ГРАО" : 0579/71055 и 0579/71071 от 7.00 часа до 18.00 часа в изборния ден - 11.07.2021 год.

...........................................................................................................................................................................


Община Балчик напомня, че срокът за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес, за гласуване с подвижна избирателна кутия за хора с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят правото си в изборното помещение, и за издаване на удостоверения за гласуване на друго място изтича на 26.06.2021 год. (събота).

Във връзка с това общинска администрация, отдел "ГРАО" осигурява дежурство в събота на 26.06.2021 год. от 8.00 часа до 17.00 часа.

.................................................................................................................................................................................


Община Балчик уведомява всички избиратели в община Балчик, че осигурява дежурства на 27.06.2021 год., 03.07.2021 год. и 04.07.2021 год. за от 08.00 часа до 17.00 часа за приемане на заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци, както и за подаване на заявления от избиратели, които имат право да гласуват, но които са изпуснати от избирателния списък или за които е отпаднало основание за заличаване.


------

01.06.2021 г.

Сайта на Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за справки в избирателните списъци е активен.

Сайта може да бъде достъпен на адрес:  http://www.grao.bg/elections/

Гражданите могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/.

-----

Избиратели, които имат право да гласуват, но които са изпуснати от избирателния списък или за които е отпаднало основание за заличаване, могат да подадат писмено заявление до кмета на Община Балчик по образец (Приложение № 9-НС).

Срокът е до 09.07.2021 год.

-------------------------------------------------------------------------------------

Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, ако установи такива за себе си, което става с писмено заявление до кмета на Община Балчик по образец (Приложение № 8-НС). Заявлението се подава най-късно седем дни преди изборния ден.

Срокът е до 03.07.2021 год.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Избирател, чийто постоянен адрес и настоящ адрес са в различни населени места, може да подаде заявление по образец (Приложение № 12-НС) за гласуване по настоящ адрес, след което се включва в избирателния списък по настоящия му адрес. След вписване в избирателния списък по настоящ адрес, автоматично се заличава от списъка по постоянен адрес.

Срокът е до 26.06.2021 год.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да упражни избирателното си право в изборното помещение, но желае да гласува с подвижна избирателна кутия, заявява желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение № 14-НС), подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, по факс или в електронна форма, когато постоянният адрес е на територията на община Балчик. Прилага се копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК. Когато само настоящия адрес е на територията на община Балчик, е необходимо да се направи и искане за гласуване по настоящ адрес по образец (Приложение № 12-НС).

Подвижна секционна избирателна комисия се назначава, когато не по-малко от 10 избиратели са заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия.

Срокът е до 26.06.2021 год.

Ако бъде назначена подвижна избирателна комисия след този срок, избирателите, които са пропуснали да подадат заявление ((Приложение № 14-НС) могат да го направят в срок до 05.07.2021 год.

.......................................................................................................................................................................

Всички заявление се подават в кметството или кметското наместничество по населените места.

За град Балчик:

Община Балчик, пл. 21 септември № 6, отдел ГРАО