• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

1. Заседание на Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология  на 06 април  2021г.(вторник) от 17:45 часа;