• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


Отдаване на тротоарни площи, общинска собственост по алея "Двореца", гр. Балчик
за периода 01.04.2021г. - 30.09.2021г.

Списък с одобрени кандидати

Фирма

Тротоарно право №

Сума

ДДС

Общо сума с ДДС

1

"Топ - Ер 2009" ЕООД

1

915.00 лв.

183.00 лв.

1098.00 лв.

2

"Пърлс БГ" ООД

2

915.00 лв.

183.00 лв.

1098.00 лв.

3

СД "Здравец 50-52"

3

915.00 лв.

183.00 лв.

1098.00 лв.

4

"Овчаров Гини" ЕООД

6

915.00 лв.

183.00 лв.

1098.00 лв.

5

ЕТ "Дисконт - Красимир Дамянов"

14

915.00 лв.

183.00 лв.

1098.00 лв.

6

"Сантоли" ЕООД

15

915.00 лв.

183.00 лв.

1098.00 лв.

7

"Адмирал 81" ЕООД

16

915.00 лв.

183.00 лв.

1098.00 лв.

8

ЕТ "Росини - Русанка Сивкова"

17

915.00 лв.

183.00 лв.

1098.00 лв.

9

ЕТ "Димитър Сивков - Мими"

18

915.00 лв.

183.00 лв.

1098.00 лв.

10

"Родинови" ООД

19

915.00 лв.

183.00 лв.

1098.00 лв.

11

"ДанаНова" ООД

20

915.00 лв.

183.00 лв.

1098.00 лв.

12

"Идея Арт Николай Ангелов" ЕООД

22

915.00 лв.

183.00 лв.

1098.00 лв.

13

"Теди Арт - 70" ЕООД

23

915.00 лв.

183.00 лв.

1098.00 лв.

14

ЕТ "Илка Илиева - Морски Свят"

24

915.00 лв.

183.00 лв.

1098.00 лв.

15

"Ей Джи Адвайз" ЕООД

25

915.00 лв.

183.00 лв.

1098.00 лв.

16

"Форсина" ЕООД

26

915.00 лв.

183.00 лв.

1098.00 лв.

17

ЕТ "Краско - 72 - Красимир Киряков"

27

915.00 лв.

183.00 лв.

1098.00 лв.

18

"Паркинги и гаражи - Балчик" ЕООД

28

915.00 лв.

183.00 лв.

1098.00 лв.

19

ЕТ "Джидо - Стефка Николова"

35

915.00 лв.

183.00 лв.

1098.00 лв.

20

ЕТ "Мани - Миланка Банкова"

36

915.00 лв.

183.00 лв.

1098.00 лв.

21

ЕТ "Стив - Станимир Станчев"

37

915.00 лв.

183.00 лв.

1098.00 лв.

22

Димитринка Илиева Станчева

38

915.00 лв.

183.00 лв.

1098.00 лв.

23

"Булком Силвър" ООД

39

915.00 лв.

183.00 лв.

1098.00 лв.

24

"Здравец 2000" ЕООД

42

915.00 лв.

183.00 лв.

1098.00 лв.

25

"Рингс Комерс" ЕООД

43

915.00 лв.

183.00 лв.

1098.00 лв.

26

"Бора Груп" ЕООД

44

915.00 лв.

183.00 лв.

1098.00 лв.

27

"Ондин" ООД

47

915.00 лв.

183.00 лв.

1098.00 лв.

28

ЕТ "Крис - Йоско Григоров"

48

915.00 лв.

183.00 лв.

1098.00 лв.

29

"Антик 11" ООД

49

915.00 лв.

183.00 лв.

1098.00 лв.

30

ЕТ "Кактус - Михаил Михайлов"

50

915.00 лв.

183.00 лв.

1098.00 лв.

31

"Айсберг" ЕООД

51

915.00 лв.

183.00 лв.

1098.00 лв.

Срок за плащане до 16.04.2021г.

На платилите в срок ще бъде издадено разрешително за извършване на търговска дейност.

Местата с одобрените кандидати, за които не са заплатени в срок дължимите суми, ще бъде открита нова процедура за отдаване под наем.