• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 
 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че със заповед № 209/ 19.02.21 г. е допуснато изработването на ПУП - ПЗ за ПИ 02508.81.185  по КК на гр. Балчик, м-т. „Двете чешми", община Балчик, с устройствена зона съгласно ОУП за Вилно застояване -"Ов", съгласно преписка с  вх.  № УТ-2060-4/ 03.02.21 г.          


Прикачени файлове: