• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,          

на основание чл. 21от Наредбата за обществения ред на територията на община Балчик, Ви уведомяваме, че се ЗАБРАНЯВА пашата на селскостопански животни в парковете, градините и другите площи (крайбрежна алея, зелени площи за обществено ползване, гробищни паркове и др.) на територията на град Балчик и селищата на общината.

При нарушение на горецитираната Наредба се налага глоба в размер:  от 50.00 до 500.00 лв.


                                                                                                                        От Общината