• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикуван на 20.01.2021 г.ОБЯВЛЕНИЕ

ОТНОСНО: ПРОЕКТ ЗА СБОРЕН БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА БАЛЧИК ЗА 2021 Г.


Проектът за бюджет за 2021 г. е публикуван на интернет страницата на Община Балчик на 20.01.2021 г. на адрес www.balchik.bg/bg/infopage/41.

На заинтересованите физически и юридически лица се предоставя възможност до 10.02.2021 г. да представят своите предложения, мнения и препоръки по настоящия проект, като попълнят прикачения формуляр/анкета.

Предложенията и становищата могат да се депозират на електронния адрес на общината mayor@balchik.bg и на фронт-офиса в сградата на Община Балчик.

Приложения:

1.      Бюджет 2021 г. - финансови параметри

2.      Формуляр/анкета

 

С уважение,

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик