• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


публикувано на 16.12.2019 г.

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН  И ЗАПОВЕД  ЗА ОДОБРЯВАНЕ


Общ устройствен план на Община Балчик на сайта на МРРБ - тук.


Старите обявления може да намерите тук!

------


ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БАЛЧИК 2021-2027 г. публикуван в:


- Официална интернет страница на община Балчик

- Портал за обществени консултации

#ОУП